Zabıta teşkilatına mütemmim hakları eğitimi verildi

Zabıta teşkilatına tüketici hakları eğitimi verildi

SİVAS – Tecim Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Meydan Gözetimi Umumi Müdürlüğü aracılığıyla Tüketicinin Korunması Uygulamalarının Domestik Yönetimlere Yaygınlaştırılması Projesi çerçevesinde Sivas Belediyesi sülale sahipliğinde eğitim programı düzenlendi. Eğitime; Kayseri, Tokat, Yozgat ve Malatya’dan mevrut Polis Ofis Başkanları ve Ticaret İl Müdürleri katılım gösterdi.

Sıcak Çermik’te bir otelde gerçekleştirilen seminerde ilk namına bayram alan Sivas Tecim İl Müdürü Doğru Mir, belediyelere teftiş yetkisinin verildiğini söyleyerek, “2018 tarihinde 6502 az tüketicinin korunması için kanunun satıştan kaçırma altıncı maddesi ve bedel etiketi başlıklı 54.cü maddesi ile Vekillik ve Belediyelerin bu yön hükümlerini uygulama ve yürütmektedir. Bu anlamda belediyelere denetim yetkisi verilmiştir. Belediyelerimiz Bakanlığımızca bitiren kanununun uygulanması açısından yeryüzü oylumlu paydaşlarımız olmuştur ve mütemmim ile ilgili birçok alana karışma olmuşlardır” dedi.

Ticaret Bakanlığı TKPGM Ofis Başkanı Dr. Yakup Güzelce, birçok belediyede polis bitiren hakları birim amirlikleri oluşturulduğunu rapor ederek, “Öncelikle büyükşehir belediyelerine ayrımsız program yaptık. Bunun akabinde bir nice belediyemizle zabıta bitiren hakları ünite amirlikleri oluşturuldu. Ardından memleket belediyelerini ayrımsız şekilde analog terbiye programlarıyla tıpkı araya getirdik. Projenin üçüncü safhasında dahi ilçe şehremaneti polis teşkilatlarına müteveccih bu programı yapmayı kendimize benzeri fariza addettik. Bu proje Cumhurbaşkanlığı eylem planı çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Projenin önemi pandemi sürecinde çokça henüz ongun anlaşıldı. Çünkü piyasadaki fiyat artışları, değer etiketleri ve tıpkısı birçok vatandaşlarımızı mağdur fail hususlarla İlgili Tecim İl Müdürlüklerimiz Polis ile mail benzeri düzentileme içerisinde oldular. Bizim kaymakamlık teşkilatlarımız yok. İllerde elden yer müdürlüklerimiz var. Alelhusus ilçelerde sizlerden büyük bindi aldık” ifadesini kullandı.

Son namına kortej düzlük Sivas Uray Komutan Yardımcısı Kayhan Işık, “Pandemi sürecinde mahdut üstü biraz yaşadık. Bu süre ortamında Ticaret İl Müdürlüğü ve Zabıta teşkilatımız seçkin devir olduğu üzere ahenk içerisinde ceht gider ettiler. Tüketicinin bilinçlendirilmesi büyüklüğünde denetleme bile önemli. Bakanlığımız sunturlu spotlar hazırlamışlar, vatandaşlarımız de bu konuda domuzuna aynı şekilde eğitim alıyor ve bilinçleniyorlar” şeklinde konuştu.

Konuşmalardan bilahare Sivas, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Malatya illerinde fariza fail Ticaret devlet Müdürleri ve Polis Ofis Başkanlarına; belediyeler aracılığıyla yapılan indirimli satışlar, satıştan kaçınma ve değer etiketi denetimleri anlatıldı. Peşi Sıra Zabıta Daire Başkanlıkları marifetiyle yapılan denetimlerin kullanışlı sunumları gerçekleştirildi.

Share: