DENEYAP Uygulayım Bilimi Atölyeleri Uygulama Sınavı 1 Ekim’de

DENEYAP mektepli latif sınavı süreci 4. faz kapsamında yapılacak uygulama sınavıyla devam ediyor.

Türkiye Uygulayım Bilimi Takımı’ndan yapılan açıklamaya bakarak, önceki aşamayı başarıyla sabık adaylar için ikinci aşama olan DENEYAP Aplikasyon Sınavı, 42 ilde eş anlı yerine 1 Ekim 2022’birlikte gerçekleştirilecek.

İstanbul karışma umum illerde 58 ayrı merkezde gerçekleştirilecek sınava 14 bin 988’si ortaokul, 6 bin 785’i ortaöğretim koyulmak üzere toplamda 21 bin 773 aday girecek. Sınav sonuçlarına bakarak, 21 bin 773 adaydan 8 bin 223 öğrenci DENEYAP Uygulayım Bilimi Atölyeleri’nde eğitim bilimi almaya doğruluk kazanacak.

DENEYAP Atölyeleri’nin öğrenci latif sınav sürecinde birinci aşamayı tamamlayarak ikinci girişim sınavına doğruluk kazanan adaylar, bu sınavda kendilerine sunulan ana konu doğrultusunda verilen gereç kiti ile ibdai fikirlerini ortaya çıkaran, ustalık bilgilerini kullanabilecekleri proje tasarımı yapacak.

Bu yılki teması “Mekân Dostu Şilep” yerine belirlenen uygulama sınavında adaylar, kendilerine sunulan sürede tasarlayacakları geminin belirlenen hedefe dara taşımasını sağlayacak. 2 saatlik süre böylelikle tamamlanan projeler, mukannen kriterler doğrultusunda değerlendirilmek üzere yargıcılar kurulu üyelerine sunulacak.

Öğrencilerin projeleri; yargıcılar kurulu üyeleri eliyle ayrıca kendini ifade edebilme, ibdai tefekkür, yenilik katabilme, bahis ile ilişik bilgi sahibi olma üzere mütenevvi beceriler yönünden birlikte değerlendirilecek. Lise seviyesindeki mektepli adaylarının sınavı 08.00-13.00, ortaokul seviyesindeki adayların ise 13.30-18.00 saatleri beyninde gerçekleştirilecek.

Birlik Türkiye’dahi 20 bin mektepli eş anlı yetişek alacak

Geleceğin Teknoloji Yıldızları’nı yetiştiren DENEYAP Teknoloji Atölyeleri 1. safha kapsamında 12 ilde, 2. safha kapsamında 18 ilde, 3. safha kapsamında 27 ilde, 4. faz kapsamında 24 ilde gelmek üzere toplamda 81 ilde 100 DENEYAP Teknoloji Atölyesi kurulması hedefini tamamlayarak balaban benzeri başarıya imza attı.

Türkiye’nin 81 ilinde teknoloji tezyit yetkinliği erdemli zihayat fertler yetiştirmeye devam fail DENEYAP Teknoloji Atölyeleri’nin mektepli berceste sınavına bile toplamda 410 bin namzet öğrenci başvuruda bulundu.

4. Safha sürecinin tamamlanmasıyla gelişigüzel bir numara, 2. ve 3. faz kapsamında atölyelerde aktif eğitim düzlük 12 bin mektepli sayısı, 20 bine çıkma. Kamu Türkiye’dahi açılan atölyeler ile 20 bin öğrencinin eş anlı terbiye almasını sağlayacak olan DENEYAP Teknoloji Atölyeleri’nde 15 bin 280 öğrenci DENEYAP Türkiye projesi bünyesinde, 1.940 mektepli DENEYAP eğitim programlarını uygulayıcı Bilgi Türkiye projesi bünyesinde, 2 bin 10 mektepli ise T3 Vakfı DENEYAP Teknoloji Atölyeleri bünyesinde terbiye almış olacak.

Cumhurbaşkanlığı’nın 100 Günce Gösteri Planı çerçevesinde, Türkiye’nin yerel teknoloji gelişiminin Edirne’den Hakkari’ye seçkin ilde punt eşitliği sağlayarak uygulamaya geçebilmesini amaçlayan DENEYAP Atölyeleri projesiyle geleceğin bilim insanlarını, araştırmacılarını, girişimcilerini icat etmek ve imar etmek amaçlanıyor.

Türkiye’nin kalkınması amacıyla Milli Uygulayım Bilimi Hamlesi’nin antipatik gücünü oluşturacak, uygulayım bilimi tezyit ve ihya konusunda amatör bireyler yetiştiren DENEYAP Uygulayım Bilimi Atölyeleri’nde öğrenciler e-sınav ve uygulama sınavı girmek üzere iki kademeli sınavı başarıyla tamamladıktan bilahare eğitim bilimi almaya hak kazanıyor.

Share: