Çiftçilere bu sene için ödenecek tarımsal destekler belirlendi (2)

Dikici Taşıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere bu sene üzere ödenecek tarımsal destekler anlaşılan oldu. Yetiştiricilere, 4 ay ve üst yaştaki buzağı amacıyla 500 lira bindi sağlanırken 22 ilde doğan buzağılar üzere ilave 200 liralık destek verilecek.

“2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2023 yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Yavru Kullanma Desteklerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı”, Resmi Gazete’birlikte yayımlandı.

Buna göre, Tarım Havzaları Istihsal ve Destekleme Modeli kapsamında ağızotu bitkileri desteğinde ÇKS’ye mukayyet arazileri üzerinde anif yem elde etmek üzere çokça yıllık ve tek almanak ağızotu bitkileri ekimi özne üreticilere ürünü hasat etmeleri kaydıyla destek sağlanacak.

Yem bitkileri istihsal desteği, dekar başına tutmak üzere korunga için 90 teklik, yegâne almanak yem bitkileri için 60 liralık, silajlık ekilişler (bulaşık/zayıf) amacıyla 60 lira, sentetik çayır otlak amacıyla 150 teklik, haddinden fazla yıllık yemleme bitkilerinde karışık olanlar üzere 90 liralık, ark olanlar için dahi 40 teklik ve silajlık ekilişler için 100 lira olacak.

Yer altı sularının ancak seviyede ve su kısıtı olduğunun Tarım ve Orman Bakanlığınca belirleme edildiği havzalarda bu sene ekilen yem bezelyesi, fiğ, Macar fiği, burçak ve mürdümük için yem bitkisi desteğine arttırma yüzde 50 destek verilecek.

Hayvancılık destekleri

Hayvancılık alanında, programlı aşıları bitmiş, 4 kamer ve cisim yaşta, ilkine buzağılama yaşı genişlik çok 960 gün yahut sonuç iki buzağılama arası sunma aşkın 600 aktarılma olan ineklerin doğan buzağıları üzere hayvan başına 500 teklik destek sağlanacak.

Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Cıvıl Cıvıl, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli ve Van’da doğan buzağılar üzere ilave 200 liralık ödenecek.

Soy kütüğüne mukayyet buzağıların arttırma desteklemesi, Bakanlıkça belirlenecek vahit fiyat ve şerait doğrultusunda yapılacak.

Döl Kontrolü Protokolü kapsamındaki boğalardan, protez tohumlama sonucu doğan buzağılara arttırma 100 liralık destek ödenecek.

Buzağı bindi şartlarını karşılayan buzağı başına ifa vahit miktarlarının 20 başa büyüklüğünde tümü, 21-100 başa kadar yüzde 75’i, 101-500 kafa üzere yüzde 50’si ödenecek.

Çoban istihdamına 12 bin lira bindi

Dişi mandalar için 500 teklik, temel kütüğüne kayıtlı calip mandalar için arttırma 300 lira, programlı aşılarının tamamlanması kaydıyla 4 kamer ve üst malaklar için 500 liralık, asıl kütüğüne mukayyet malaklar için birlikte ilave 300 lira, suni tohumlamadan doğan malaklara ayrıca ilave 500 lira bindi ödenecek.

Islah gayeli süt içerik analizi yapılan ve Bakanlıkça belirlenen süt kalite kriterlerini sağlayan müstear tohumlamadan doğan saf sütçü veya toplu ırk her bir dallama amacıyla 100 liraya büyüklüğünde bindi verilecek.

En birkaç 1 temel, en fazla 50 çıban düve (manda karışma) alımına da Bakanlıkça belirlenecek düve bedelinin yüzde 40’ı ancak ortamında zade ve düve merkezlerinden gerçekleştirme edilen düvelere ise yüzde 50’si kadar destekleme ödemesi yapılacak.

Hastalıklardan cavlak işletme desteği damızlık boğalar dışındaki 6 ay üzeri yaştaki eş hayvanlar aut, cemi sığırlar amacıyla efsanevi sahiplerine 600 teklik ifa gerçekleştirilecek.

Ari sığır başına ifa vahit miktarları 500 başa kadar tamam, 501 kelle ve cisim için yüzdelik 50’sine denk mevrut tutarın ödenmesi aracılığıyla uygulanacak. Antrparantez Onaylı Benzin Çiftliği Sertifikası’na sahip işletmelerdeki cavlak pres desteği düz bilcümle sığırlar için arttırma 100 teklik bindi verilecek.

Vekillik anahtar sistemlerine kayıtlı, yurt içre doğmuş ve besi süresini tamamlamış eş sığırlarını (manda karışma) mevzuatına makul kesimhanelerde kestiren, Bakanlıkça soy ve zümre bazında belirlenecek karkas ağırlığı kriterini sağlayan 1-200 esas için (200 ser dahil) efsanevi başına dolaşma ve vahit kıymet üzerinden 500 teklik bindi ödenecek.

Küçükbaş hayvancılık desteklemelerinde, çoban istihdam desteği, 100 mebde ve vücut iri koyun muannit varlığına cemaat işletmelere yahut çobanlara 12 bin lira adına ödenecek.

Maya koyun-inat yetiştiricileri birliklerine unsur yetiştiricilerin, Vekâlet araç sistemlerine mukayyet deneyli kucak başına 50 liralık, kart dikbaşlı başına 50 teklik, iri tiftik keçisi başına arttırma 20 lira, göçebe yetiştiricilerine bilgili koyun keçi başına ilave 2 lira destek ödemesi yapılacak.

Bir geçmiş yılın deneyli koyun-muannit desteğini kayran ve tutma yılında kurnaz kucak muannit sayısını zait işletmelere, tıpkısı geçmiş yılın kuzu ve oğlaklarının, terviç yılında kart kucak, inatçı vasfına ulaşanlarına Bakanlıkça belirlenen çoğalma oranını aşmamak kaydıyla hayvan başına 200 lira bindi ödenecek.

İpek böceği ve moher yetiştiricilerine destek

Tiftik ve Yapak Ekincilik As Kooperatifleri Birliğine (Tiftikbirlik) tutkun kooperatiflere, Damızlık Koyun Inatçı Yetiştiricileri Birliklerine yahut Bakanlığa mukayyet yün işleme tesislerine yetiştirici makbuzu karşılığında satan ve Tiftik Araç Sistemi (TKS) Veri Tabanı’na kaydettiren üreticilerine cedi tiftiğinin kilogramına 70 liralık, anamal tiftiğin kilogramına 60 lira, sekunder tiftiğin kilogramına 25 teklik, kontratlı istihsal kapsamında üretilen tiftiğe üstelik ilave 10 lira ödeme yapılacak.

İpek böceği yetiştiriciliğinde ücretsiz evlat sağlayıcı Koza Tarım As Kooperatifleri Birliğine (Kozabirlik), dağıttığı kutu başına 240 liralık, ürettiği gözyaşı ipek böceği kozasını Kozabirlik/kooperatifleri yahut zindelik alanı kozadan flatürle ipek çekimi ve el işi olan tüzel kişilik vasıflarına taşıyan işletmelere satan yetiştiricilere, gözyaşı kozanın kilogramına 160 liralık ödeme gerçekleştirilecek.

Nezaret Arıcılık Vasıta Sistemi’ne mukayyet, şekil birliği düzeyinde örgütlenmiş üretici birlikleri ve/yahut üretici birliklerine organ üreticilerine da arılı kapçık başına 30, organ olmayanlara 20 liralık, Bakanlıktan istihsal izni almış damızlık ana arı üreticilerinden satın alıp kullandıkları damızlık arı beyi başına 100 lira destek sunulacak.

Bakanlıkça programlanan aşılama uygulamaları sonrasında oluşan atıklar üzere hayvan sahiplerine, kocabaş hayvan atıkları amacıyla 1400 teklik, küçükbaş hayvan atıkları amacıyla 250 lira atılmış desteği, efsanevi hastalıkları ile savaş çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar ve hızma uygulamaları için uygulayıcılara büyükbaş hayvan başına 2 teklik, küçükbaş hayvan başına ise 1,5 liralık destek ödemesi yapılacak.

Balıkçılık destekleri

Su ürünleri desteği çerçevesinde 350 bin kilogram karışma, ala amacıyla kilo başına 1 liralık, eskimemiş türlere 3 teklik, ilişkin cümle üretime 2 liralık, kilogram üstü ala yetiştirilmesine ve sazana 1,5’ar lira, midye üzere kilogram başına 50 kuruş destek sağlanacak.

10 bin adede kadar kuluçkalık maya ala desteği balık başına 60 liralık, arazi havuzlarda balık yetiştiriciliğine 30 bin kilo karışma kilo başına 2 teklik verilecek.

Hayvan kalıtım bilimi kaynaklarının durumunda korunması ve geliştirilmesi destekleri kapsamında Bakanlıkça meri projeler amacıyla yetiştiricilere, büyükbaş koruması için hayvan başına 1000 lira, küçükbaş korumaya hayvan başına 150 liralık, sığır pedigrili korumaya 1200 teklik, günahsız korumaya kapçık başına 80 liralık, ibrişim kurdu korumaya kilogramda 170 lira, düzelti programındaki kucak, muannit ve yavrularına umum elinde düzeltme elit sürüde hayvan başına 150 teklik, aya sürüde 100 teklik, ahali elinde camız ıslahı (kart manda), boğa ve yıl içinde doğuran anaç mandaya efsanevi başına 2000 teklik, sene ortamında doğurmayan kurnaz mandaya hayvan başına 1200 lira, damızlığa ayrılmak amacıyla seçilen domestik sığır (düve/kele) hayvan başına 1500 lira, damızlığa ayrılmayan üzere 1300 teklik, damızlık koca materyale (çalıştırıcı-teke) efsanevi başına seçkin sürüde 350 lira, taban sürüde 250 liralık destekleme yapılacak.

Sertifikalı kumpir tohumu kullanana 200 teklik destek

Yurt içi sertifikalı yavru kullanma desteği çerçevesinde dekara aspir için 10 lira, kanola üzere 30 lira, susam üzere 8 lira, rüşvet, buğday, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik için 50 liralık, zayıf fasulye, mercimek ve yonca için 60 teklik, nohut üzere 50 lira, patates üzere 200 teklik, fiğ, ağızotu bezelyesi, korunga ve soya fasulyesi üzere 45 liralık, yer fıstığı üzere 34 lira ödeme gerçekleştirilecek.

Sertifikalı fide/fidan kullanma desteği, şam fıstığı, koz, badem, gökçe incir ve aronya için 400 teklik, armut, ayva, elma, kiraz, nektarin, şeftali, erik, sulu zırtlak, mandalina, portakal, kayısı, vişne, zeytin, diğer yemiş türleri ve muallak (nar ve muz hariç) amacıyla 280 liralık, sertifikalı çilek fidesi ile bahçe tesisi için da dekar başına 400 lira olacak.

Yurt içinde sertifikalı sulp üreten/ürettiren ve sertifikalandıran, dar içinde satışını gerçekleştiren, Vekillik aracılığıyla yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu akseptans edilen ÇKS’ye mukayyet çiftçilere bu yıl ürettikleri çeşitli sertifikalı tohumluklarla özgün/asıl ve üstü tohumluklara bile türüne göre kilo başına 0,1-5 lira sınırlı içi sertifikalı yavru istihsal desteği ödemesi yapılacak.

Sertifikalı aşılı amut başına 0,5 lira, aşısız fidan başına ise 0,25 liralık bindi sağlanacak.

Çiftlik Saymanlık Haber Ağı Sistemi’nin 81 ilde uygulanmasına bitmeme edilecek ve güzeşte yıl araç altına alınan 6 bin işletmeye, işletme başına 600 liralık ödenecek.

Zirai yayım ve müşavirlik desteği yerine, Bakanlıkça yetkilendirilerek zirai neşir ve müşavirlik hizmeti sunan başıboş ekincilik danışmanları ile tarım odası ve yetiştirici örgütlerinde en aşkın 5 tarım danışmanı başlamak üzere istihdam edilen her bir tarım danışmanı için 72 bin liralık ödenecek. Ödemeler 12 maaş bakım sunumuna sınırlı yerine denk iki epizot halinde yapılacak.

Söz konusu karar, 1 Ocak 2022’den bahsetmek amacıyla zaman bakımından yürürlüğe girdi.

Kararın hükümlerini Ekincilik ve Orman Bakanı yürütecek.

(Bitti)

Share: