TBMM Umumi Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti’nin ekip önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Öğür’nin gündeme ilişkin takım önerileri akseptans edilmedi.

İYİ Öğür, “özel tedris kurumlarında görev yapan öğretmenlerin sorunları” ile ilişkin verdiği araştırma önergesinin dolay görüşmelerinin zaman yapılmasına ilişkin önerisini Umumi Kurula getirdi.

İYİ Tümen Konya Milletvekili Fahrettin Depar, öğretmenlerin, sorunlarına çözüm bulunamadığı amacıyla benzeri günce iş tevdi eylemi yaptığını belirtti.

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu eleştiren Huruç, “Bir ülkenin öğretmenleri sokaklarda doğruluk aramak mecburiyetinde kalmışlarsa ülkeyi yönetenlerin iri tıpkı ayıbıdır.” dedi.

HDP Antalya Saylav Eksiksizlik Bülbül, özel ekol öğretmenlerinin minimal ücrete mahkum edildiğini savundu.

CHP İstanbul Saylav Sibel Özdemir ise kalifiye eğitim bilimi sisteminin asli unsurunun öğretmenler ve eğitmenler olduğunu, bu nedenle dahi resmi-hususi ayrımı yapmadan cemi terbiye kurumlarında görev yapan ve eğitimin asli unsuru olan öğretmenlerin zat haklarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

AK Tümen Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, eğitim üstüne 20 yılda çokça iri benzeri dönüşüme imza attıklarını ve bununla çekicilik duyduklarını dile getirdi.

DOĞRU Fırka iktidarında arz efdal bütçelerin Milli Terbiye Bakanlığına ayrıldığını rapor fail Taşar, “Hoca başına sakıt mektepli sayısında OECD ortalaması yakalanmıştır. Ülkemize ve milletimize harıldamak talip hep özgürcesine, haksızlığa uğramadan vazifesini namına getirebiliyor.” değerlendirmesini yaptı.

Daha sonra CHP’nin, “amme ihaleleri” ile ilişik verdiği araştırma önergesinin dolay görüşmelerinin bugün yapılmasıyla ilişkin önerisi görüşüldü.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Büyüklük Demiryolları Denetim Kurulu Başkanlığı Raporu ve Sayıştay raporlarına bakarak, Ankara-İstanbul Demir Hat Hattı 2’nci Aşama Rehabilitasyon İşi İhalesi’nin 2006’da yapıldığını, tenkis tutarının 610 milyon dolar olduğunu belirterek, dönemin Şevket Demiryolları Umumi Müdürünün üstelik Süleyman Karaman olduğunu kaydetti.

İhaleyle ilgilendiren iddialarda kâin Yavuzyılmaz, “Süleyman Karaman’ın buraya gelip buradaki araştırı komisyonu teklifimize ‘Ben kendime güveniyorum, güvendiğim amacıyla dahi ‘evet’ araştırma komisyonu kurulsun, 2’nci aşama T-26 Tüneli’ndeki yolsuzluklar, alt kurul ahiz iddiaları soruşturulsun.’ demesini bekliyorum. aksi hâlde hesap genellikle bu araştırı önergesinin reddedilmesi zımnen bu iddianın kabulü anlamına gelir.” görüşünü savundu.

İYİ Fırka İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, “Doğruluk ve Kalkınma Partisi, 20 yıl ilk iktidara gelirken verdiği yer kebir sözlerden biri yolsuzlukla uğraş olmasına rağmen bugün yöntemsizlik batağında bunalmak üzeredir.” ifadesini kullandı.

Söz kayran AK Öğür Erzincan Saylav Süleyman Karaman, “Ülkemizde çabuk katar yapımları İhale Kanunu’nun gerektirdiği şekilde yapılmış, kesinlikle her günah olmamaktadır. Şahsıma matuf olan bu atfetme, külliyen görünüşte ibarettir, tek şekilde akseptans etmiyorum. Belirtilen tarihlerde hangi tenkis komisyonundayım ne da Demiryolları Umumi Müdürüyüm.” dedi.

Sataşma gerekçesiyle alay isteyen CHP milletvekillerine TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç’in küçümseme vermemesi konusunda CHP’li milletvekilleriyle Bilgiç beyninde namzet tartışma yaşandı.

CHP ve İYİ Öğür’nin önerilerinin birlikte HDP’nin “Üniversite öğrencilerinin dosdoğru beslenmesi” ile ilişik önerisi müzakerelerin ardından kabul edilmedi.

Grup önerilerinin adından ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Dirimsel Vergisi Kanunu ile Kâh Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Mübayenet Yapılmasına Dayalı Kanun Teklifi’nin görüşmelerine geçildi.

Share: