TBMM Başkanı Şentop, Meclis’in bütçe sunumunu yaptı

TBMM Başkanı Şentop, Sedir’in bütçe sunumunu yaptı

TÜRKİYE Büyük Ulus Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, TBMM’nin 2023 yılı bütçe teklifinin 5 milyar 480 milyon 588 bin Türk lirası olarak Cazibe ve Bütçe Komisyonu’na sunulduğunu aktardı.

TBMM Çekim ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Bingöl Mebus Cevdet Yılmayan başkanlığında toplandı. ‘2023 Yılı Merkezi Hile Bütçe Kanunu Teklifi’ ile ‘2021 Yılı Kesme Adisyon Kanunu Teklifi’ kapsamında; Meclis, Sayıştay ve Kamu Denetçiliği Kurumu’nun bütçeleri üstüne görüşmeler başladı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sedir’in bütçesine ilişkin sokum yaptı. Şentop, güzeşte yasama yılında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişik, “5’inci yasama yılında 762 yasa teklifi sunulmuştur. 27’nci teşri döneminin tamamında sunulan toplanmış kanun teklifi sayısı, 4 bin 576’ya ulaşmıştır. 5’inci teşri yılında TBMM Başkanlığı’na 38’i arsıulusal anlaşmaların onaylanmasının makul bulunmasına taalluk etmek üzere toplam 762 kanun teklifi sunulmuştur. Böylece 27’nci teşri döneminin tamamında Başkanlık’a sunulan toplanmış kanun teklifi sayısı, 5’nci teşri yılının sonu bakımından, 4 bin 576’ya ulaşmıştır. 5’inci teşri yılı içre bahis konusu kanun tekliflerinden 83’ü kanunlaşarak yürürlüğe girmiştir. Bu teklifler ortada; Paris Anlaşması’nın onaylanması, kadınlara ve sağlık çalışanlarına yönelik hüküm eylemlerinin cezalarının artırılması, umumi seçimlerde devlet barajının yüzde 7’ye düşürülmesi bulunuyor” diyerek konuştu.

27’inci teşri döneminde milletvekilleri yoluyla sunulan istifham önergesinde rekor kırıldığını aktaran Şentop, “5’inci yasama yılında TBMM Başkanlığı’na milletvekillerimiz marifetiyle bütün 19 bin 710 yazılı istifham önergesi verilmiştir. Böylelikle 27’nci dönemde verilen toplam soru önergesi sayısı 73 bini eski ve 27’nci yasama dönemi, daha 6’ncı ve sonuç teşri yılına başlamadan ilk TBMM tarihinin genişlik aşkın yazılmış istifham önergesi sunulan teşri dönemi haline gelmiştir. Bu çerçevede, ortamında bulunduğumuz yasama döneminden sonra milletvekilleri tarafından yeryüzü aşkın kayıtlı istifham önergesinin verildiği devir, tahminî 71 bin soru önergesi ile 24’üncü yasama dönemidir. 27’nci yasama döneminde bu benzer henüz dönem sona ermeden aşılmış ve 6’ncı yasama yılı süresince verilecek mukayyet soru önergelerinin sayısı dikkate alınmadan rekor düzeyine ulaşmıştır” dedi.’SORU ÖNERGELERİNİN CEVAPLANDIRILMA ORANI YÜZDELIK 63,97’Şentop, 27’nci teşri dönemi boyunca yazılı soru önergeleriyle ilişik milletvekillerinin eleştirilerini hatırlatarak şunları söyledi: “Sıklıkla gündeme getirilen ve eleştirilen 2 temel laf bulunmaktadır. Bunlardan 1’incisi mukayyet soru önergelerinin Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile bakanlar aracılığıyla cevaplandırılma oranları, diğeri ise bağlanmış istifham önergelerinin ve Divan araştırması önergelerinin derogasyon nitelikte üstelik olsa Başkanlığımız yoluyla işleme alınmayarak ilişik milletvekiline iade edilmesi hususudur. Ancak bu sorun, yalnız zarfında bulunduğumuz 27’nci yasama dönemine özgü olmayıp, esbak teşri dönemlerinde birlikte analog sıkıntıların ve buna dayalı tartışmaların yaşandığı bilinmektedir. 24’üncü ve 26’ncı yasama dönemlerindeki kayıtlı istifham önergelerinin yanıtlandırılma oranları kıyaslandığında, istifham önergelerinin bahis konusu 2 dönemdeki cevaplandırılma oranlarının, zarfında bulunduğumuz teşri döneminin oranından elan bağan olduğunu görmekteyiz. Bu çerçevede 24’üncü teşri döneminde yüzdelik 60,3, 26’ncı yasama döneminde ise yüzdelik 45,4 olan kayıtlı soru önergelerinin hep yanıtlandırılma oranı, 27’nci teşri döneminde, 5’inci yasama yılının sonu itibariyle yüzde 63,97’ye istikbal etmektedir.”‘MECLİS’İN İTİBARINI ZEDELEYEN TEZKERELER’yasama dokunulmazlığı tezkerelerine ilişkin mütekellim Şentop, “Gazi Sedir’imizin itibarını kaynak anlamda zedeleyen bu tezkereler vesilesiyle teşri dokunulmazlığının yanlışlık el işi özgürlüğü anlamına gelmediğinin ve milletvekillerine şahıslarından mutlak namına çabucak yürüttükleri teşri görevi sebebiyle bazen eğreti imkanlar tanıdığının tıpkısı kere daha altını çizmek istiyorum. yasama dokunulmazlığı müessesesi kapsamında 5’inci teşri yılı içerisinde TBMM Başkanlığı’na sunulan 317 dosya ile birlikte 27’nci dönemin tamamında işleme aldığımız teşrii masuniyet tezkerelerinin sayısı maalesef 1700’ü geçmiştir” dedi.’BÜTÇENİN TAHAKKUK ORANI YÜZDE 98,1’Şentop, 2021 ve 2022 yılı kesme adisyon sonuçları ve 2022 yılı bütçe verilerine ilgili, “2021 yılı bütçemiz, 1 bilyon 894 milyon 56 bin Türk lirası olarak mukannen, yıl içinde yapılan aktarmalarla birlikte 1 milyar 894 milyon 561 bin 721 liralık 56 kuruş olmuştu. 2021 yılı sonu itibarıyla bu rakamın 1 bilyon 859 milyon 498 bin 404 liralık 74 kuruşu harcanmıştır. Böylelikle 2021 yılı bütçesinin sene sonu tahakkuk oranı yüzdelik 98,1 olmuştur. 2022 yılı bütçe verilerine göre; 2022 yılı bütçemiz; 2 milyar 198 milyon 221 bin Türk lirası olarak mukannen, sene içinde ‘Ek Bütçe Kanunu’yla personel ödemeleri tertiplerinde yapılan yüzde 41 oranında (612 milyon TL) artış, birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda Izlem ve Bütçe Başkanlığı bütçesinin ‘yedek yanıt’ tertibinden eklenen 233 milyon 250 bin liralık bedel aktarımı ve ilaveleriyle birlikte eylül ayı sonu bakımından mecmu ödeneğimiz 3 bilyon 57 milyon 508 bin 441 Türk lirası olmuştur. Bu ödeneğin ilkgüz ayı sonu itibarıyla 2 milyar 12 milyon 761 bin 57 Türk lirası, değişik aynı ifadeyle yüzde 65,8’i harcanmış olup; 2022 yılı sonunda bütün bütçe gerçekleşmesinin yüzde 95 oranında olması beklenmektedir” açıklamasında bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, TBMM’nin 2023 yılı bütçe teklifinin 5 bilyon 480 milyon 588 bin Türk lirası kendisine Tasrif ve Bütçe Komisyonu’na sunulduğunu aktardı. TBMM Başkanlığı’nın 2023-2025 dönemi bütçe teklifinin da 2023 yılı için 5 bilyon 480 milyon 588 bin lira, 2024 yılı amacıyla 6 milyar 766 milyon 522 bin lira, 2025 yılı için birlikte 8 milyar 98 milyon 365 bin lira, namına öngörüldüğünü söyledi.

Kaynak dökümü:

– Komisyon üyeleri

– Şentop’un sunumu

– Umumi ve detay

Haber- Alıcı:  Besti KARALAR- Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,

Share: