Türkiye’de 2021’de ekin harcamaları arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; geçen yıl toplam 79 bilyon 530 milyon 334 bin TL hars harcaması yapıldı. Bu harcamaların diğer duru mikro içi hasıla (GSYH) içindeki oranı yüzde 1,1 oldu. Bu şevket, 2020 yılında yüzdelik 1,2 seviyesindeydi.

TÜİK, 2021 yılına ilişik Ekin Ekonomisi ve Kültürel İstihdam İstatistiklerini zaman yayımladı. Buna bakarak; firez harcamalarının GSYH içindeki gerilemesi sürdü. 2019’da yüzde 1,5, 2020’de yüzde 1,2 olan ekin harcamalarının GSYH içindeki payı, 2021’de yüzdelik 1,1’e geriledi. TÜİK’in zaman yayımladığı veriler şöyle:

“KÜLTÜR HARCAMALARI YÜZDELIK 31,8 ARTTI: Firez harcamaları, 2021 yılında, 2020 yılına bakarak yüzdelik 31,8 artarak 79 milyar 530 milyon 334 bin TL’ye yükseldi. Kültür harcamalarının gayrisafi ancak içi hasılaya oranı, 2021 yılında yüzdelik 1,1 oldu.

GENEL HEYBET HARS HARCAMALARI YÜZDELIK 25,1 ARTTI: 2021 yılında, bütün firez harcamaları ortamında genel ihtişam harcamalarının payı yüzde 52,4 oldu. Genel devlet hars harcamaları esbak yıla göre yüzde 25,1 artarak 41 bilyon 698 milyon 592 bin TL olurken harcamaların yüzde 72,2’si merkezi büyüklük bütçesinden gerçekleşti. Umumi çap kültür harcamalarında bildirme efdal pay, yüzdelik 17,8 ile mimarlık alanında oldu.

HANE HALKI HARS HARCAMASININ YÜZDE 20,5’İ TELEVİZYON VE EKİPMANI ALIMINA YAPILDI: Kerte halklarının 2021 yılında gerçekleştirdiği kültür harcamalarında göstergeç ve ekipmanı masrafları yüzdelik 20,5, kablolu/hususi TV nişane hizmetlerine ödenen ücretler yüzdelik 15,7 ve bilgi işlem ekipmanları yüzde 15,5 paya erbap oldu.

KÜLTÜREL SEKTÖRLERDEKİ GİRİŞİMLERİN CİROSU YÜZDE 61,4 YÜKSELDİ: Kültürel sektörlerde faaliyet gösteren girişimlerin cirosu geçmiş yıla göre yüzdelik 61,4 artarak 145 bilyon 186 milyon 559 bin TL olurken etmen maliyetiyle ekleme değeri yüzde 64,1 artarak 27 bilyon 846 milyon 992 bin TL oldu. Eklenmiş değerin yüzdelik 20,9’u kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması, yüzdelik 13,3’ü sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı, curcunalı kaydı ve çalgı aleti yayımlama faaliyetleri ve yüzdelik 12,3’ü elmas ve tıpkısı eşyaların imalatı alanında neşelilik gösteren girişimler tarafından üretildi.

KÜLTÜREL DÜNYALIK İTHALATINDA ARTIŞ YÜZDE 29,8: Kültürel mal ihracatı bire bir geçmiş yıla göre yüzdelik 110,6 artarak 87 bilyon 36 milyon 925 bin TL olurken kültürel mülk ithalatı, benzeri esbak yıla bakarak yüzdelik 29,8 artarak 37 milyar 817 milyon 263 bin TL oldu. Kültürel servet ihracatının toplam mülk ihracatı içindeki payı 2021 yılında yüzdelik 4,3 olurken kültürel mülk ithalatının hep mal ithalatı içindeki payı yüzdelik 1,6 oldu.

KÜLTÜREL İSTİHDAM YÜZDELIK 8,4 ARTTI: Kültürel istihdam, 2021 yılında aynı önceki yıla göre yüzde 8,4 artarak 642 bin can oldu. Kültürel istihdamda olanların yüzde 63,1’i 30-54 gözyaşı grubunda, yüzdelik 28,8’i 15-29 yaş grubunda, yüzdelik 7,9’u ise 55 ve elan fevk yaş grubunda kayran aldı.

KÜLTÜREL İSTİHDAMDA OLANLARIN YÜZDE 40,2’Sİ YÜKSEKÖĞRETİM MEZUNU: Kültürel istihdamda olanların yüzdelik 40,2’sini yükseköğretim mezunları, yüzdelik 36,4’ünü ortaöğretim altı eğitimliler, yüzde 23,4’ünü ise lise ve dengi patika okulu mezunu olanlar oluşturdu.

KÜLTÜREL İSTİHDAMDA OLANLARIN YÜZDELIK 25,9’U YARI ZAMANLI ÇALIŞTI: Kültürel istihdamda olanların yüzdelik 60,4’ü ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışırken yüzdelik 39,6’sı işveren, kendi hesabına yahut ücretsiz aile işçisi namına çalıştı. Kültürel istihdamda olanların yüzdelik 74,1’i tam zamanlı çalışırken yüzde 25,9’u nısıf zamanlı çalıştı. Kültürel istihdamda vadi düz kişilerin haftalık averaj normal çalışma süresi 38,7 saat oldu.

EL SANATLARI ÇALIŞANLARININ PAYI YÜZDE 40: Kültürel istihdamın yüzde 89,3’ünü kültürel patika alanlarında, yüzdelik 10,6’sını ise kültürel olmayan patika alanlarında çalışanlar oluşturdu. Kültürel istihdamda olanların yüzde 40,0’ını umum sanatları çalışanları, yüzde 19,9’unu mimar, planlamacı ve tasarımcılar, yüzde 8,4’ünü musahabe ve kültür ile ilişkin havari aç çığır mensupları, yüzdelik 7,9’unu ise doğurucu sanatçılar ve hayalet sanatçıları oluşturdu.

MİMARLIK VE UZMANLAŞMIŞ TASARIM FAALİYETLERİNİN PAYI YÜZDELIK 10,7: Kültürel istihdamın yüzde 27,9’unu kültürel canlılık alanlarında, yüzdelik 72,0’ını ise kültürel olmayan canlılık alanlarında çalışanlar oluşturdu. Kültürel cümbüş alanlarına bakarak; mimari ve uzmanlaşmış dizayn faaliyetlerinde çalışanların bütün kültürel istihdam içindeki payı yüzde 10,7, yaratıcı sanatlar, eylem sanatları ve eğlence faaliyetlerinde çalışanların payı yüzde 4,2; programcılık, yayıncılık ve haber ajanslarının faaliyetlerinde çalışanların payı ise yüzde 4,0 oldu.”

Share: