Tcmb: “Kilitsiz Küreksiz Şekilde Açılan Politika-Emniyet Faizi Makasına Makroihtiyati Tedbirlerin Katkısı Izlem Ediliyor”

Türkiye Cumhuriyet Forma Bankası (TCMB) Dünyalık Politikası Yerleşmiş (PPK) güruh özetinde, “Servet politikasında sürdürülebilir değer istikrarı hedefi doğrultusunda finansal istikrara yönelik riskleri bile gözeten liralaşma odaklı ayrımsız yaklaşım sergilenmeye bitmeme edilecektir. Kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde soylu erki faaliyet ile buluşması yakından izlem edilmektedir. Antrparantez, akıbet dönemde degaje şekilde açılan politika-cesaret faizi makasının ilan edilen makroihtiyati tedbirlerin katkısı ile geldiği yük yakından strateji edilmektedir” denildi.

PPK’nın yöntem faizini 9’a düşürdüğü 24 Kasım günlü toplantısına ilgilendiren özet metni yayınlandı. Döviz kurunun enflasyona etkilerinin izlendiğine birlikte düzlük sunulan PPK derinti özeti şöyle:

“ANA SERVET GRUBUNDA YILLIK ŞIŞKINLIK EKSIKSIZ AST GRUPLARDA YÜKSELDİ: Mütemmim fiyatları ekim ayında yüzdelik 3,54 oranında yükselmiş, yıllık para şişkinliği 2,06 fakül artışla yüzdelik 85,51 oldu. Bu dönemde, yıllık enflasyon erke ile alkollü içecekler, duman mamulleri ve zer gruplarında gerilerken, gıdada daha açık doğmak için farklı gruplarda yükseldi. Gıda grubunda genele yayılan karşılık artışları izlenirken, gailesiz sonuç ve göveri fiyatlarındaki yükseliş ilk teşrin ayında bitmeme ederek kadro enflasyonunun artışında öne daha çok. Temel mal grubunda almanak enflasyon tam ast gruplarda yükselmiş, yeni sezon geçişinin yaşandığı giysi ve ayakkabı ast grubunda almanak enflasyondaki artışın farklı madun gruplara kıyasla daha bağlı olduğu gözlendi. Hizmetler grubu enflasyonunda kira ile alay malay akaryakıt fiyatlarındaki gelişmelere paralel namına eriştirme hizmetleri öne artık. Akaryakıt ve şebeke suyu fiyatlarında gerçekleşen artışlara rağmen erke grubunda almanak enflasyon düşüş sergilemiştir. Son aylarda tıpkı hacim gerilemekle gelişigüzel bibi faziletkâr seyreden global doğal gaz fiyatları mikro içi erke fiyatlarını damarı bozuk etkilemeye devam etmiştir. Sahiden ruh üretimi ve doğal gaz imalatı sektörlerinin katkısıyla, ancak içi üretici fiyatlarındaki çoğalma ekim ayında sürmüştür. Bu zevahir altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle B ve C göstergelerinin mahiye değişimleri tıpkı miktar yavaşlarken, yıllık enflasyonlarındaki yükseliş devam etmiştir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR FİYAT İSTİKRARI HEDEFİ İÇİN TEMKİNLİ BİR YAKLAŞIM SÜRDÜRÜLÜYOR: Dünyalık politikası duruşu, para şişkinliği görünümüne müteveccih risklerin kaynağına, kalıcılığına ve dünyalık politikası ile ne ölçüde arama altına alınabileceğine dayalı değerlendirmeler dikkate alınarak, temkinli aynı yaklaşımla sürdürülebilir kıymet istikrarı hedefine ulaşılması odağında belirlenecektir. Dünyalık politikasında sürdürülebilir fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda finansal istikrara yönelik riskleri birlikte gözeten liralaşma odaklı bire bir yaklaşım sergilenmeye bitmeme edilecektir. Kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına akıllıca şekilde kazançlı hayatiyet ile buluşması yakından izleme edilmektedir. Ayrıca, akıbet dönemde kategorik şekilde açılan politika-kredi faizi makasının ilan edilen makroihtiyati tedbirlerin katkısı ile geldiği abra yakından izlem edilmektedir.

İLAVE TEDBİRLERİ DEVREYE ALACAKTIR: Asamble, akçasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edecek ve ilave tedbirleri devreye alacaktır. Bu çerçevede, liralaşma Stratejisi kapsamında uygulanmakta olan Türk lirası mevduata dönüşümü isteklendirme fail hedefler tamamlanmış olup bankaların yabancı dünyalık mevduatları için kasılma edilen zorunlu karşılıklara makbul komisyon oranları yıl sonundan itibaren yalnız Türk lirası mevduatın payına ilgili belirlenen hedeflere bakarak farklılaştırılacaktır.

KURUL, POLİTİKA FAİZİNİN 150 BAZ BENEK DÜŞÜRÜLMESİNE KARAR VERMİŞTİR: Asamble, bahis konusu toptan müphemlik ve risklerin envestisman ve istihsal kapasitesi üzerinde oluşturabileceği etkileri dolay kamera benzeri anlayışla en uzuv indirebilmek ve bu şekilde genişlik sürekliliğinin ve cari fazla kapasitesinin korunması üzere firmaların üretime müteveccih faaliyetlerinin finansman maliyetlerinin akla yatkın seviyede belirlenmesini değerlendirmiştir. Bu çerçevede Kurul, politika faizinin 150 temel nokta düşürülmesine değişmeyen vermiştir. Asamble, mevcut siyasa faizinin küresel okullu ilişik kalan riskleri dikkate alarak yeterli düzeyde olduğunu değerlendirmiş, ağustos ayında başlatılan getiri indirim döngüsünün sonlandırılmasına değişmeyen vermiştir.

LİRALAŞMAYI TEŞVİK İÇİN GÖZDEN GEÇİRME SÜRECİ DEVAM EDİYOR: Denk istikrarının sürdürülebilir benzeri şekilde kurumsallaşması üzere TCMB’nin tamam siyaset araçlarında mihman ve güçlendirilmiş liralaşmayı heveslendirme fail açık şümullü tıpkı siyaset çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir. Bu süreçte, siyaset araçlarının Türk lirası mevduat gelişiminin desteklenmesi, APİ fonlamasının inanca yapısında Türk lirası cinsi varlıkların artırılması, mülk takası (swap) miktarının aşamalı şekilde azaltılması ve döviz rezervlerinin güçlendirilmesi istikametinde geliştirilmesine odaklanılacaktır.

GEREKLİ POLİTİKA TEDBİRLERİ OLUŞTURULMAYA DEVAM EDİLİYOR: Türk lirası likiditesinde ve dağılımında yaşanan gelişmelerin yatırım ve emniyet fiyatlamaları üzerindeki etkileri, döviz kurundaki gelişmelerin para şişkinliği üzerindeki etkileri, düzey korumalı mevduat ürünlerine müteveccih gelişmelerin ters dünyalık ikamesi, döviz piyasalarının derinliği ve istikrarı ve denk istikrarı üzerindeki etkileri analiz edilmekte ve mukteza siyasa tedbirleri oluşturulmaya devam ediliyor.

UYGULANACAK POLİTİKALAR ARALIK AYI İÇİNDE AÇIKLANACAK: Akçasal aktarım mekanizmasının etkinliğini yükseltmek için uygulanacak politikalar mesafe ayında açıklanacak olan 2023 Yılı Mülk ve Düzey Politikası metninde kapsamlı namına zar edilecek. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, inatçı para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artma eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalımlı olarak gerilemesi tarafından makroekonomik istikrarı ve mali istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylece, yatırım, üretim ve istihdam artışının metin ve sürdürülebilir benzeri şekilde devamı için akıllıca dayanç oluşacaktır. Kurul, kıymet istikrarının sağlanması amacıyla, hayat dolu tıpkısı siyasa koordinasyonuyla eksiksiz paydaşları içeren bütüncül tıpkısı oylumlu siyaset bileşimi oluşturulmasını desteklemektedir.”

Share: