Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte bakanlıklar, büyükelçilikler, bazen gurur ve üniversitelerde yapılan atama ve görevden alma kararları

Reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bazı sefirikebir ve daimi temsilcilerin görev değişikliğine ilişik atama kararları Resmi Gazete’bile yayımlandı.

Resmi Gazete’bile yayımlanan karara bakarak, Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Kaan Esener, Yıldız Atlantik Antlaşması Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Basat Öztürk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mualla Murat Basçeri, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Sadik Aslan, Kosova Cumhuriyeti Gözetiminde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Davet Sakar, merkeze makbuz.

BÜYÜKELÇİ ATAMALARI

Avrupa Konseyi Gözetiminde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Nurdan Bayraktar Golder, Yıldız Atlantik Antlaşması Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine İkili Siyasi İşler Umumi Müdürü Anlaklı Levent Gümrükçü, Şimal Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mukavemetli Feyzioğlu, Mürekkep Uluslar Cenevre Ofisi Gözetiminde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine, Arsıulusal Siyasal Kuruluşlar Umum Müdür Yardımcısı Cüret Begeç, Kosova Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Antlaşmalar Umum Müdür Yardımcısı Sabri Tunç Angılı atandı.

ADLİ MAKULE KURUMUNDA TAYIN VE GÖREVLENDİRME

Adli Tıp Kurumu Üçüncü Adli Tababet İhtisas Oturmuş Ciğer Hastalıkları Üyeliği’ne Esenlik Bilimleri Üniversitesi Akademisyen Prof. Dr. Halit Çınarka ile Birinci Adli Tababet İhtisas Müesses Kadın Hastalıkları ve Tevellüt Üyeliğine Keyif Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşegül Özel görevlendirilirken, Beşinci Adli Tababet İhtisas Oturmuş Adli Tıp Üyeliği’ne Birinci Adli Tıp İhtisas Oturmuş Adli Tıp Üyesi Uzm. Dr. Mualla Uca Inmeli atandı.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE ATAMALAR

Evkaf Genel Müdürlüğü’nde bulutsuz mevcut Antalya Evkaf Havza Müdürlüğü’ne Lütfi Karabacak, Balıkesir Vakıflar Toprak Müdürlüğü’ne Gökhan Bahçecik, Bursa Evkaf Bölge Müdürlüğü’ne Haluk Talih, Diyarbakır Evkaf Kesim Müdürlüğü’ne Melik Çıpa, Edirne Vakıflar Nahiye Müdürlüğü’ne Ahmet Saraç, Kütahya Evkaf Bölge Müdürlüğü’ne Zekeriya Şentürk, Malatya Evkaf Havza Müdürlüğü’ne da Fıkdan Bacanlı atandı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’NDA AÇIK BULUNAN 6 KESIM MÜDÜRLÜĞÜNE TAYIN

İletişim Başkanlığı’nda engelsiz bulunan Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü’ne Mehmed Zahid Talha Arar, Antalya Mıntıka Müdürlüğü’ne Iyi Diler, Bursa Bölge Müdürlüğü’ne Ulvi Fuad Gölbaşı, Diyarbakır Havza Müdürlüğü’ne Fikret Dişlioğlu, Gaziantep Havza Müdürlüğü’ne Alperen Aşırı, Samsun Toprak Müdürlüğü’ne Ebu Bekir Ayrancı atandı.

İKİ ÜNİVERSİTEYE YENİ REKTÖR ATANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Lokman Hekim Üniversitesi ve İstanbul Kopukluk Üniversitesi’ne yaptığı rektör atamaları Resmi Gazete’bile yayımlandı. Buna bakarak, Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatih Gültekin, İstanbul Yetersizlik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Tortu atandı.

SERMAYE PİYASASI KURULU’NDA YENİ GÖREVLENDİRMELER

Sermaye Piyasası Oturmuş Başkan Vekili Mutalip Ünal ve Resülmal Piyasası Müesses Üyesi Ulvi Akay görevden alındı. Onların yerlerine ise, Resülmal Piyasası Oturmuş Komutan Vekili adına Enver Usca, Sermaye Piyasası Oturmuş Üyesi adına üstelik Bülent Garaz Haholu atandı.

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMUNA NASIP

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyesi Muhammet Hüseyin Bilgiçoğlu görevden alındı. Boşalan koltuğuna ise Mete Saat atandı. Değişmeyen 233 sayılı Yasa Mesabesinde Kararnamenin 8’inci maddesi ile 3 sınırlanmış Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. ve 3’üncü maddeleri mucibince yapıldı.

DİĞER ATAMALAR

Milli Terbiye Bakanlığı’nda vazıh mevcut Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne Hasan Ünsal, Yükseköğretim ve Ev Dışı Eğitim Bilimi Genel Müdürlüğü’ne Tasavvur Süt’ün ataması yapılırken, Milli Savunma Bakanlığı’nda zahir mevcut Maharet Hizmetler Umum Müdür Yardımcılığı’na Amaç Soykan’ın ataması gerçekleştirildi. Aile ve Içtimai Hizmetler Bakanlığı Denizli İl Müdürü Süleyman Erdoğan, Ekin ve Turizm Bakanlığı Bartın İl Ekin ve Turizm Müdürü Handan Karakoç ile Niğde İl Hars ve Turizm Müdürü Alper Lütfi Göncü ise görevlerinden alındı. Say ve Içtimai Güvenlik Bakanlığı’nda meydanda mevcut İş Sağlığı ve Güvenliği Umum Müdür Yardımcılığı’na Levent Kenan Erkân, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığı’na Muhammet Kamil Işık, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda ayan mevcut Umumi Heyet Üyeliğine Celalettin Sıvacı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda vazıh mevcut Başmüfettişliğe Müfettiş Mutlak Semirtilmiş, Firez ve Turizm Bakanlığı’nda yalınlık kâin Kırıkkale İl Hars ve Turizm Müdürlüğü’ne ise Öz Saygı Kızılkaya getirildi.

Share: