Psikiyatrist Arif Bereketli: “81 İlde Amatem Bulunması Lazım, Madde Bağımlılığındaki Artma Rustik Bölgelere Kadar Yayıldı”

IHTISAS NİL ÖZER

Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Eli Nimetli, İstanbul Bağcılar’da Yüksek S.’nin annesini vahşice öldürmesiyle gündeme gelen mızrap kullanımıyla ilgili “81 ilde, 81 hastanede AMATEM’lerin bulunması lazım. Zira bu çoğalma daha çok rustik bölgelere kadar yayıldı hoppadak nazik şehirlerde hınç olmaktan bundan sonra. Toplum Can Kuşu Sağlığı merkezlerinde topluma düşüncesiz kazandırılması çalışması yapılıyor ama yeterli olduğunu söylemek türlü değil. Averaj adına hastanede kalış süresi yer fazla 20 dönme. Fakat 84 milyonluk benzeri ülkede bunun yetmeyeceği haddinden fazla peyda benzeri şekilde ortada” dedi.

Esrar bağımlıları ile çalışan ve bu konuda araştırmalar fail Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Eli Nimetli, akıbet zamanlarda makbul mızrap maddelerin şeklinin değiştiğine dikkat çekti. Mübarek, “Bunlar içinde sentetik yarı bireşimli ve tabii maddeler var. Bunlar hele tüvana yaşlarda, 15 yaşından başlayarak 40’lı yaşlara kadar çabucacık geçer ve 18- 25 ortada bayır fail bire bir manzara içerisindeler. Uyuşturucuyla olan mücadelede iki balaban konu vardır, bunlar arzın önlenmesi ve talebin kısılmasıdır” ifadelerini kullandı.

“KULLANILAN MADDELERİN ŞEKLİ DEĞİŞTİ”

Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Bol şunları söyledi:

“Öncelikle güzeşte hafta içerisinde ortaya sâdır ve uyuşturucu etkisi altında meydana gelmiş incitici fenomen nedeniyle mızrap kullanımının yarattığı hırs toplumun dikkatini çekti. Bu konuda hadise şöyledir; hele 1994’lü yıllardan sonradan 1980’li yılların başından itibaren gündeme gelen bu hadiseler giderek çabucacık arttı. O günlerde de bu işin çoğalarak artacağını öngörmüştük. Zira özlük artışıyla alay malay yaşanan bu içtimai hareketlilikle gelişigüzel maden maddelerin ülkemizde alçak ayrımsız şekilde yayılacağı üzerine ayrımsız öngörüyü dile getirmiştim. Özellikle Türkiye, 1990’lı yıllarda ayrımsız intikal ülkesi mahiyetindeydi. Alelhusus hükümet kontrollerinin düşük olduğu ülkelerde üretilen uyuşturucular Türkiye üzerinden gelişmiş ve mal kaynağı haddinden fazla olan ülkelere kaçırılırdı. Benzeri kasasında çakıl taşı komple bir kamyon serian giderken etrafına taşları serper benzeri miktarını bırakırdı. Türkiye geçişi üstündeyken birlikte yolda üstelik kimi şeyler kalır, kullanıma hazır ağıl getirilirdi. Fakat serencam zamanlarda artık geçer maddelerin şekli değişti. Bunlar içinde bireşimli, yarı bireşimli ve katıksız maddeler var. Bunlar alelhusus tendürüst yaşlarda, 15 yaşından başlayarak 40’lı yaşlara kadar tezce kullanılan ve 18- 25 ortada bel yapan tıpkı görünüm içerisindeler. Uyuşturucuyla olan mücadelede iki şanlı bap vardır, bunlardan birisi arzın önlenmesidir. Genişlik bu tuhaf maddelerin ülkeye sokulması anlamına sağlık. Bazı ülkelerden bizim ülkemize olan maden trafiğinin önlenmesi anlamına gelir. Esas muhteşem olan maslahat ise talebin kısılmasıdır. Bu maddeleri kullanan, isteyen arayan gençlerin bilgilendirilerek kullanmanın azaltılmasıdır. Bu konudaki icraat oldukça önemlidir. Hem arzın yani bu malı piyasaya sürdürülen insanların durdurulması, ülkeye geçişinin önlenmesi hem da bu maddeyi arayan ve kullanan kişilerin bu maddeyi rica etmez arkaç gelmesi gibi iki bacaklı savaşım gerekiyor.

“HOPPADAK BUNUNLA İLGİLENECEK BİR ASTRONOMI OLMALI”

Bu noktada benim teklifim hükümet sistemleri içerisinde tıpkı müsteşarlık kurulması, müsteşarlığın benzeri olgun kurulunun bulunması. Sadece bu işle uğraşacak olan müsteşarlığın alınacak tedbirler konusunda her tür yetkiyi almasıdır. Şimdiki sistemde ise bunun yeri Afiyet veya İçişleri Icra Vekili Yardımcılığı kabil. Alelumum kimi gönüllülükle yapılan cemiyet faaliyetlerinin mahdut kalacağını çokça net biliyoruz. Nedeniyle burada arzın önlenmesi konusunda daraç kaldık. Bu noktada önce kendisine Bakırköy Can Kuşu ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde evvel namına kurulan AMATEM sona özge şehirlerde de kuruldu fakat hala adetçe yurt. Nedeniyle AMATEM’lerin mehabet hastanelerinde ve özellikle diyar merkezlerinde mevcut şevket hastanelerinde birer seksiyon açılarak sayılarının genişletilmesinin üstünlük sağlayacağı kanaatindeyim. Bu noktada ülkenin çokça ağır sıklet benzeri sıkıntısı olacaktır. Esasen söylüyorum nüfus artışı, hayat şartlarının değişmesi, uluslararası ilişkilerin değişmesi, ulaşımın hızlanması kabil esbap bu maddelerin hele ülkemize ulaşmasında serencam derece etkin oluyorlar ve kullanımı arttırıyorlar. Metal özellik kullanımının kendisi cürüm olmakla gelişigüzel yararlanma dışı taksirat noktasında serencam mertebe önemlidir. Maddeyi seçmek konusunda servet ihtiyacı olan insanların öncelikle bedava bunları sağlayarak daha sonra para istekle başlamaları, öz kullandıkları maddeleri akçalamak amacıyla vandöz rolüne gelmeleri haline geliyor.  Bu maddeleri kullanan kişilere bu maddelerin zararlarının ne olduğunun zahir seçik anlatılması şarttır.

“AMATEM SAYISI YETERSİZ KALIYOR”

AMATEM’ler içerisinde en iri şümullü AMATEM Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ndedir ve 120 yataklıdır. AMATEM sayısından daha mehabetli olan gençlerin bu maddeyi kullanmalarının önlenmesi, ceza isnat etmek, hapse alaşağı etmek falanca de yetmiyor zımnında çokça bunaltıcı benzeri sosyal sorun. Bu gençleri bap kullanımından ırak tutmanın toplumumuzun can kuşu ve tutum sağlığı bakımından beklenmedik muhteşem olduğunu afişe etmek isterim. Kabaca değme ilin şevket hastanesinde, 81 hastanede AMATEM’lerin bulunması geçişsiz. Zira bu artım bundan sonra rustik bölgelere büyüklüğünde yayıldı hoppadak büyük şehirlerde felaket olmaktan daha çok. Gençleri bu maddeden toplumu de onların işleyebileceği suçlardan korumamız geçişsiz. Sosyete Can Kuşu Sağlığı merkezlerinde topluma köylü kazandırılması çalışması yapılıyor amma yeterli olduğunu bildirmek türlü değil. Averaj olarak hastanede kalış süresi genişlik fazla 20 zaman. 20 zaman içerisinde otama ve terbiye çalışmaları üstelik yapılıyor. Fakat 84 milyonluk bire bir ülkede bunun yetmeyeceği çokça celi tıpkı şekilde beyninde.”

EMNİYET RAPORU: EĞİTİM SEVYESİ DÜŞTÜKÇE EROIN KULLANIMI ARTIYOR

Güvenlik Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Savaş Ofis Başkanlığı tarafından yayınlanan “2022 Narkolog Raporu”na bakarak, Türkiye’de erkeklerin yüzdelik 95,1 kadınların ise yüzdelik 4,9 hayatında sunma beş altı tıpkısı yol uyuşturucu kullandı. Terbiye seviyesi düştükçe esrar kullanımında artım yaşandığına ilgi çekilen raporda, ilk kez eroin kullanacak kişilerin temin üzere başvurdukları ilk adresin yoldaş ortamı olduğu belirtildi. Raporda antrparantez, “Uyuşturucu maddeleri kişi evinde tüketenlerin yüzdelik 82,2’si ocak fertleriyle birlikte yaşamaktadır. Bire Bir

önceki yıla bakarak bu oranda kısmi düşüş mevcuttur. Karı fertlerinin ya göz yumduğu evet farkında olmadığı evet üstelik gelişigüzel kullandığı düşünülmektedir” ifadelerine saha verildi.

CHP’NİN ÇALIŞMASI: TÜRKİYE’DE 1 MİLYON 700 BİN KİŞİNİN KONU BAĞIMLISI OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

CHP Umumi Komutan Yardımcısı Prof. Dr. Fethi Açıkel başkanlığındaki CHP Haber Platformu vasıtasıyla hazırlanan ve güzeşte yıl yayınlanan “Saray Rejiminde Çoluk Çocuk Özellik Bağımlılığının Pençesinde” antetli politika notunda ise Türkiye’birlikte 1 milyon 700 bin kişinin konu bağımlısı olduğunun tutum edildiği tabir ediliyor. Türkiye’bile yön bağımlılığı yaşının 10’lu yaşlara büyüklüğünde indiğinin belirtildiği raporda, şu veriler yer alıyor:

-Türkiye’üstelik madde kullanımı kaynaklı ölümlerin gözyaşı ortalaması 33,5’tir.

-Türkiye’de 2019’dan beri seçkin yıl tamam AB ülkelerinden aşkın tütün yakalanıyor.

-2021 Avrupa Maden Raporu’na bakarak ele geçirilen 8 milyon tablet ekstazi, Avrupa Birliği’nin tamamında ele geçirilenden fazladır.

-Genişlik çok eroinin ele geçirildiği üç mutluluk İran, Türkiye ve Pakistan’dır.

-2021 Avrupa Uyuştucu Raporu’na bakarak umum Avrupa’birlikte ele geçirilen tütün miktarı 200 titrem iken, bunun 4’te 1’ine karşılama eden 50 titrem Türkiye’de yakalanmıştır.Share: