Muğla Otacı Odası: “İş Tevdi Eylemlerine Katılan 400 Keyif Çalışanı Karşı Sormaca Başlatıldı”

ESAME TURAN

Muğla Doktor Odası, Muğla İl Afiyet Müdürlüğü’nün, aksiyon tevdi eylemlerine katılan 400 doktor, ebe ve abla için disiplin soruşturması başlattığını açıkladı. Boşluk Başkanı Cafer Delimsirek, “Muğla İl Afiyet Müdürlüğü’nün yaptığı işlemler hukuksuz olup, verilecek olan cezalar örgütlerimiz vasıtasıyla sav edilecektir” dedi.

Muğla Doktor Odası, Muğla Karı Sağlığı Çalışanları Derneği, Bağlantı ve Dayanışma Sendikası, Genel Keyif İş Sendikası, Hekim Birliği Sendikası, Muğla Eş Hekimleri Derneği, Afiyet ve Sosyal Bakım Emekçileri Sendikası ve Muğla Dişhekimleri Odası, Muğla İl Sağlık Müdürlüğü önünde bugün ortak aynı matbuat açıklaması yaptı. Açıklamaya, CHP Muğla İl Başkanı Yoksulluk Zeybekoğlu, CHP Reze İlçe Başkanı Mustafa Aytaç Kavak ve Reze Şehremini Bahattin Sim üstelik bindi verdi.

Muğla Otacı Boşluk Başkanı Cafer Delimsirek, emin ve insani mücahede koşulları üzere 14, 15, 16 Mart, 15 Haziran ve 30 Haziran ile 1 Temmuz tarihlerinde yaptıkları aksiyon bırakma eylemlerine katılan 400 hekim, nine ve hemşire üzerine İl Sağlık Müdürlüğü vasıtasıyla sıkı düzen soruşturması başlatıldığını belirtti. Şahin, “Bilindiği için mevki genelinde bilcümle afiyet çalışanları, sağlıkta şiddete alın kök tedbir ve yaptırımlar amacıyla, adaletli ve sırf emekliliğimize yansıyan sevap talebimiz amacıyla, tehlikesiz ve insanca mesai koşulları için, 30 Haziran ceza yönetmeliğinin gabi çekilmesi için 14, 15, 16 Mart, 15 Haziran ve 30 Haziran, 1 Orak Ayı tarihlerinde demokratik hakkımızı kullanarak iş bıraktık. Muğla İl Afiyet Müdürlüğü’nün, bu hisse senedi bırakmalarla ilgilendiren namına kısaca 400 hekim, lavta, abla karşı sıkı soruşturması başlattığını öğür bulunmaktayız” dedi.

“VERİLEN CEZALAR TEŞVİK ÖDEMELERİNİN KESİLMESİNE MISIL ANAHTAR”

Esenlik çalışanlarına verilecek olan cezaların örgütler vasıtasıyla ülkü edileceğini söyleyen Delicesine, şöyle konuştu:

“Danıştay İdari Sevgili Daireleri Kurulu’nun 20.03.2014 çağ ve 975 sayılı kararında ‘üyesi bulunduğu sendikanın kararına uyarak göreve gelmeme eylemine katılan kişinin bu faaliyetinin sendikal cümbüş yerine kabul edilmesi ve ceza tesis edilmesinde hukuka uyarlılık görülmediği’ zahir tabir edilmiştir. Afiyet Bakanlığı’mız birlikte 07.01.2022 tarih ve 161 az yazısında, bu Danıştay kararına atıfta bulunarak sendika kararı ile iş bırakmalarda ukubet bünye edilmemesi gerektiği konusunda düşünüm bildirmiştir. Bu karar ve görüşlere rağmen Muğla İl Esenlik Müdürlüğü’nün yaptığı işler hukuksuz olup, verilecek olan cezalar örgütlerimiz yoluyla ülkü edilecektir. Ayrıca verilen cezalar, Sayın Bakan’ımız aracılığıyla tekraren sava tweetleri ile duyurulan heveslendirme ödemelerinin de kesilmesine öğün anahtar ve ayrımsız fiile iki ukubet verilerek ayrıca ayrıksı tıpkısı hukuksuzluğun dahi önü açılacaktır. Biz, bu açıklamaya katılan sağlık örgütleri namına, bu amal karşısında kararlılık ve direncimizin artacağını, akıbet alana kadar mücadeleye devam edeceğimizi bildiririz.

“SORUMLULAR HAKKINDA CÜRÜM DUYURUSUNDA BULANACAĞIZ”

Ayrıca sorumlular için 6023 mahdut Kanun’a istinaden, tabip odası faaliyetlerini engel olmak fiiliyle Muğla Doktor Odası’na başvuracağımızı, sendikal faaliyetleri çalmak fiiliyle Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunacağımızı ve İl İnsan Hakları Kurulu’na üstelik konuyla ilgilendiren yerine şikayette bulunacağımızı kamuoyuna bildiririz.”Share: