İzmir Barosu’ndan Karaburun Adliyesi’nde Yaşananlara Reaksiyon: “Hâkimiyet Nitekim Bağımsızmış”

İzmir Barosu, bir davada fenomen çıkaran MHP Karaburun İlçe Başkanı Erkan Özen’i tutuklanması istemiyle gümrük kolcusu hakimliğe gönderme fail Karaburun Cumhuriyet Altını Savcısı Muhammet Miraç Yılmayan ve eşi olan Karaburun Asliye Ukubet Mahkemesi hakimi Cansu Kurucu Yılmaz’ın gece yarısı kararnamesiyle Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine sürüldüğü iddiası üstüne Bilge ve Savcılar Kurulu’na (HSK) benzeri yazı gönderdi. “Şiddet Hakikat Bağımsızmış” antetli yazıda, Anayasa’nın hakim ve müddeiumumi teminatına yönelik hükümlerine dikkat çekildi.

İzmir Barosu, MHP Karaburun İlçe Başkanı Erkan Özen’in tutuklanmasının ardından Karaburun Adliyesi’nde yaşanan gelişmeler konusunda HSK’ya gönderdiği yazıyı halkoyu ile dahi paylaştı.  Yazıda, MHP Karaburun İlçe Başkanı Erkan Özen’i tutuklanması istemiyle gümrük kolcusu hakimliğe irsal eden savcı ve Özen’in tutukluluğa itirazını reddeden bilge olan eşinin yaz kararnamesi ile ilçede görevlendirildiğine meni edildi. Gündeme gelen bu görüngü sonrası, müddeiumumi ve bilgili olan eşinin Karaburun’dan alınıp 4 ay süreyle Siverek’e ‘eğreti görevle’ ve ‘derhal bidayet’ talimatı ile gönderildiği vurgulanan “Geçerlilik Bihakkın Bağımsızmış” antetli yazıda şunlar kaydedildi:

‘GÜLŞEN’ AÇIKLAMASI ANIMSATILDI

“Sayın Asamble Üyeleri;

Gülşen için sunulan tevkif kararının peşi sıra kamuoyunda oluşan reaksiyon nedeniyle 26 Ağustos’ta yaptığınız açıklamanın mürekkebi henüz kurumadı.

Kanunuesasi’nın 138. maddesine atfen ‘Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Temel’ya, kanuna ve hukuka uygun yerine vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler’ mi demiştiniz açıklamada… Hatırlıyor musunuz?

Ayrımsız dahi ‘kurum ve kuruluşlar ile yazılmış ve görsel matbuat organlarının şiddet bağımsızlığına kaçınmak göstererek, anlık süreçlerine müdahale içeren, hakimlere buyruk ve mir niteliği haiz herhangi bir çeşit gösteri ve söylemden kaçınması Anayasal zorunluluktur’ diye niteleyerek da pus sallamayı boşlama etmemiştiniz sanki.

Anlaşılan o ki bu söyledikleriniz boydak bizim için makbul. Aynı partinin kaza başkanını tutuklamaya gönderme fail müddeiumumi ve tutukluluğa itirazı reddeden hâkim üzere Esas konu 138 işlemiyor olmalı.

Tıpkı bilge ile benzeri savcıyı, yaz kararnamesi ile görevlendirildikleri Karaburun’dan alıp, verdikleri değişmeyen nedeniyle 4 ay süreyle Siverek’e arızi görevle ve derhal tevessül talimatıyla göndermiş olmanızın bile bilge savcı teminatı açısından aynı açıklamasını bulursunuz muhakkak.

Rica etsek, bizim on paralık unutmadığımız amma sizin yalnızca mugayir sesleri bastırmak için kullandığınız Temel’nın 138. maddesini tıpkısı kat dahi bu görüngü cihetiyle açıklar mısınız kamuoyuna?

Tığ, ekte bilgili müddeiumumi teminatına ilişik bölümleri bile içeren Kanunuesasi’nın tüm metnini belki elinizde yoktur diye niteleyerek size gönderiyoruz. Ancak bundan bahtiyarlık değil hür hâkimiyet yerine utanç duyduğumuzu dahi bilmelisiniz.”

Share: