İstanbul’da “Nazik Cumhuriyet Buluşması”… Çydd Genel Başbuğ Yardımcısı Durna: Seçme Yurttaşın Cumhuriyetimize Borcu Var ve Bu Borcu Ödemeye Çalışmalıyız

BILGELIK: EDDA SÖNMEZ – KAMERA: GAYBUBET KARABAYIR

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Başbuğ Yardımcısı Sedat Durna, “Efsane Genel Başkanımız Prof. Dr. Türkan Saylan Hocamızın dediği kabil başta kadınlarımız tutmak amacıyla eğitimli her yurttaşın Cumhuriyetimize borcu var. 99 yıl önceki olduğu üzere zaman de Modern Türkiye’nin içinde bulunduğu tehlikeleri fark ederek mücadelemize bitmeme ediyor; çağdaş ayrımsız ülkenin, gündeş bir toplumun ve çağdaş bireylerin geleceğini destek olmak, elan ileriye kaldırmak için çalışıyoruz. Hangi mutlu ki, bugüne büyüklüğünde 100 binden çok öğrencimizin eğitimine katkıda bulunduğumuz burs projelerimizin yanında ‘ÇYDD Barınma Bursu’ ile 500 öğrencimizin elinden tutmaya başlayacağız. ÇYDD Tahaffuz Bursunu, Cumhuriyetimizin 99. yılında gençliğimize dürü ediyoruz” dedi.

Kemalist Bellek Derneği, Bir Kamu İş Görenleri Sendikaları Konfederasyonu, Çağcıl Yaşamı Terviç Derneği ve Sanatçılar Girişimi; İstanbul Kurultay Merkezi’nde “Büyük Cumhuriyet Altını Buluşması” etkinliği düzenledi.

Çağcıl Yaşamı Terviç Derneği (ÇYDD) adına Genel Komutan Havari Sedat Durna, Kemalist Kanı Derneği (ADD) Umumi Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt’a, teşekkür belgesi verdi. Durna, şunları söyledi:

LAİK VE DEMOKRATİK CUMHURİYETİN İKİNCİ VE YENİ BİR BENIZ YILININ EŞİĞİNDEYİZ: Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı’nın, Prof. Dr. Yaşamış Aksoy’un Prof. Dr. Türkan Saylan’ın sefer arkadaşları selam. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamamıza aylar kaldı ve bizler laik ve demokratik Cumhuriyetin ikinci ve bakir bir beniz yılının eşiğindeyiz. Derneğimizin esbak umumi başkanı ve ülkemizin evvel ve bir tane kadın Hak Bakanı Prof. Dr. Aysel Çelikel Hocamızın çok akıllıca ayrımsız tespiti var: “Adalet ve özgürlükler ayrımsız misil kazanıldığında hisse senedi bitmiyor, adalet ve özgürlüklerimiz amacıyla daim savaşım vermeli ve onları çokça iyi korumalı ve geliştirmeliyiz”. Laik demokratik sosyal hukuk devletini yani Cumhuriyeti ve kazanımlarını arkalamak ve Iri Atatürk’ün 10. yıl nutkunda gösterdiği çağdaş uygarlık seviyesinin yakalanması hedefini akdetmek için on paralık kesintisiz çalışmalıyız. Kemalist Düşünce Derneği ve Gündeş Yaşamı Destekleme Derneği bu 33 yıl ilk bu idealleri yapmak için, bire bir hedefe duyulmak için müesses iki öncü kurumdur.

HUKUKSAL STATÜMÜZ TOPLULUK OLABİLİR FAKAT BU İKİ TÜZEL KİŞİLİK BİRER CUMHURİYET KURUMUDUR: Tüzel statümüz toplum örgütü türlü fakat bu iki hükmi şahsiyet birer cumhuriyet kurumudur ve Cumhuriyetin ikinci 50 yılının bildirme kocaman kazanımlarındandır. Cumhuriyet Altını tarihimizde cemiyetlerin yani dernekleri haddinden fazla hususi tıpkı yeri vardır. Cumhuriyetimizin kuruluşunu sağlayan Millî Kurtuluş Savaşımızı örgütleyen tehlikeli Rum’nun ciharıyek birlikte kurulan saye-i hukuk dernekleridir. Bu dernekler 7 Eylül 1919’da Sivas Kongresi’nde Anadolu ve Rumeli Kayırma-i Ülfet Cemiyeti adı altında birleştirilmiş ve Kuvayı Milliye’nin en koca gücü ve destekçisi olmuştur. Kurtuluş Savaşını kazanan, Cumhuriyeti kuran Balaban Atatürk gücünü ahali hareketi olan bu derneklerden almıştır, dernekçilik bizim millî tarihimizde böyle balaban ayrımsız iştir. İşte ADD ve ÇYDD Cumhuriyet Altını’in ikinci muallel yüzyılında bu muhteşem soyun devamı adına kurulmuş ve çalışan Cumhuriyet Altını kurumudur. Bizler bu kocaman görevimizin sorumluluğu ve bilinci ile akıntı ediyoruz.

HER YURTTAŞIN CUMHURİYETİMİZE BORCU VAR VE BU BORCU ÖDEMEYE ÇALIŞMALIYIZ: ve biliyoruz kim Efsane Genel Başkanımız Prof. Dr. Türkan Saylan Hocamızın dediği gibi özellikle kadınlarımız koyulmak için talimli her yurttaşın Cumhuriyetimize borcu var ve bu borcu ödemeye çalışmalıyız! Mustafa Eksiksizlik Atatürk, yaşamı süresince savunduğu ‘hür, müstakil ve çağdaş bire bir ulus’ ülküsünden asla vazgeçmeyerek bizlere genişlik büyük emanetini, laik Türkiye Cumhuriyeti’ni bıraktı. Ulusal istiklal düşüncesinin, karışma altında artmış yorgun ve ümitsiz benzeri ulusu tecezzi etmeye başladığı günlerde millî halas mücadelesine yön veren Atatürk, 29 Teşrinievvel 1923 tarihinde Cumhuriyeti car ederek ‘Ey yükselen eskimemiş çocuk! Ati sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz’ sözleriyle Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğine seslendi.

KARANLIK BİR ATI BIRAKMAMAYA KARARLIYIZ: Çağdaş Yaşamı Terviç Derneği yerine, laik Cumhuriyet Altını’in koruyucularına; Cumhuriyet değerlerini geleceğe haiz gençlerimize destek olmanın gururunu yaşıyoruz. 99 sene önceki olduğu kabil bugün birlikte Gündeş Türkiye’nin ortamında bulunduğu tehlikeleri fark ederek mücadelemize devam ediyor; modern aynı ülkenin, çağcıl tıpkı toplumun ve gündeş bireylerin geleceğini arkalamak, elan ileriye giymek üzere çalışıyoruz. Gençlerimize; karın ve tabir özgürlüğünün yok edildiği, dirim haklarının ellerinden alınmaya çalışıldığı berbat bir gelecek bırakmamaya kararlıyız! Atatürk’ün ‘Egemenlik, lakayıt koşulsuz milletindir!’ sözünden aldığımız alçak ile birlikte her antlaşma ve gelişigüzel koşulda laikliğin, gündeş eğitimin, bağımsızlığın ve demokrasinin yanındayız.

ÇYDD BARINMA BURSU İLE 500 ÖĞRENCİMİZİN ELİNDEN TUTMAYA BAŞLAYACAĞIZ: Türkiye’nin ciharıyek yanındaki 122 şubemiz; üyelerimiz, gönüllerimiz ve destekçilerimizle bütün alay malay Cumhuriyetimizin teadül, laiklik ve millî bağımsızlık değerlerini ana alarak bizden bilahare çağcıllık yolculuğunu sürdürecek olan gençlerimizin, müstakil iradeleriyle geleceklerini şekillendirmeleri üzere fırsatlar sunulması gerektiğine gönülden inanıyoruz. Hangi mutlu ki, bugüne büyüklüğünde 100 binden çok öğrencimizin eğitimine katkıda bulunduğumuz burs projelerimizin yanında “ÇYDD Barınma Bursu” ile 500 öğrencimizin elinden tutmaya başlayacağız. ÇYDD Barınma Bursunu, Cumhuriyetimizin 99. yılında gençliğimize armağan ediyoruz.

ATATÜRK’E VE CUMHURİYETE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ VAR: Laik, demokratik ve çağcıl Türkiye Cumhuriyeti’ni korumanın, yaşatmanın ve elan ileriye taşımanın anne görev ve sorumluluğumuz olduğunun bilincindeyiz. Biliyoruz kim, demeçlerinde sürekli adına gençliğe güvenini vurgulayan Atatürk’e ve Cumhuriyete cebin sorumluluklarımız var. Bayram veriyoruz, Cumhuriyet’in geleceğinde gençlerimizin izi olacak, Cumhuriyet Altını’in geleceği gündeş gençliktir. Gençliğimizin beraberinde olacak, gençliğimize imkân sağlayacak ve düz açacağız. Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza arbede hür kalabilmesi, özgür ve çağcıl tıpkısı mutluluk olabilmesi için cumhuriyetin getirdiği türe ve özgürlüklerden asla vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz. Cumhuriyetin kurucu değerlerini ilelebet koruyacağız! Balaban Atatürk ve posta arkadaşlarını tıpkısı misil henüz ürkmek, şükran, görelik ve dinamit ile anıyoruz.”

Share: