İller emniyet ve tevdiat sıralaması açıklandı

Erzurum 2022 Familya-Haziran ayları bağlamında adam başına sakıt nakdi kredide 2’inci, adam başına sakıt takipteki nakdi kredide 2’inci, adam başına düşen artırım mevduatı değeri kaydında 10’uncu ve adam başı sakıt mecmu mevduatta 10’uncu sırayı aldı.

Adam Başına Sakıt Güven

Doğu Rum Bölgesi illeri içre kişi başına düşen emniyet değerinin en faziletkâr olduğu ülke 37.8 bin TL ile Elazığ olurken, Erzurum 29.7 bin TL ile ikinci, Tunceli 26.5 bin TL ile 3’üncü, Ardahan 23.1 bin TL ile dördüncü, Malatya 22.9 bin TL ile beşinci sırayı aldı.

İller ve Değerler

FİNTÜRK-6 verilerine bakarak Ocak – Haziran döneminde adam başına düşen nakdi emniyet değeri Erzincan’da 22.7 bin, Kars’ta 19.7 bin, Iğdır’da 18.1 bin, Bayburt’ta 17.1 bin, Bitlis’te 14.9 bin, Hakkari’de 12.6 bin, Van’da 12.3 bin, Ağrı’da 11.8 bin, Bingöl’de 11.7 bin, Muş’ta 11.2 bin TL namına kaydedildi.

Erzurum 2’inci

Erzurum Kesim illeri süresince kişi başına sakıt takipteki nakdi kredide Ardahan’ın ardından 2’inci sırayı aldı. 2022 yılının 6 aylık bölümünde genişlik yüksek adam başı düşen takipteki nakdi cesaret değeri 1.1 bin TL ile Ardahan’da kaydedilirken, Erzurum 830.3 TL ile ikinci, Elazığ 781.1 TL ile üçüncü, Malatya 629.9 TL ile 4’üncü, Iğdır 620.3 TL ile 5’inci sırayı aldı.

İller Adam Başı Sakıt Artırım Mevduatı Değeri

Erzurum adam başı düşen tasarruf mevduatı değeri kaydında 10’uncu sırayı aldı. adam başına düşen artırım mevduatı değerinin genişlik erdemli olduğu yer 42 bin 390 TL ile Tunceli ili olurken, Erzincan 27.0 bin TL ile 2, Elazığ 22.8 bin TL ile üçüncü, Malatya 22.3 bin TL ile dördüncü, Iğdır ili 16.5 bin TL ile 5’inci sırayı paylaştı.

Hakkari Son Sırada

Dönemde kişi başına sakıt tasarruf mevduatı değeri Bayburt’ta 14.7 bin, Bingöl’de 13.8 bin, Ardahan’da 12.7 bin, Kars’ta 12.0 bin, Erzurum’da 11.1 bin, Van’da 7.0 bin, Bitlis’te 6.8 bin, Muş’ta 6.2 bin, Ağrı’da 6.2 bin ve Hakkari’de 5.3 bin TL kendisine tespit edildi.

Fintürk Verileri

FİNTÜRK verilerine göre Erzurum nahiye illeri içre adam başına düşen toplam yatırım değerinde 10’uncu oldu. Bölgede adam başına sakıt toplam mevduat değerinin yer erdemli olduğu toprak 46.7 bin TL ile Tunceli olurken bu ili 30.8 bin TL ile Erzincan, 30.4 bin TL ile Elazığ, 27.0 bin TL ile Malatya, 20 2 bin TL ile Iğdır izledi.

Adam Başı Düşen Toplanmış Tevdiat Değeri

Bu yılın Eş – Haziran ayları düzeyinde adam başı sakıt mecmu mevduat değeri Bayburt’ta 17.3 bin, Bingöl’de 16.6 bin, Ardahan’da 15.0 bin, Kars’ta 14.6 bin, Erzurum’da 14.5 bin, Bitlis’te 9.3 bin, Van’da 8.7 bin, Muş’ta 8.3 bin, Hakkari’de 8.1 bin ve Ağrı’da 8.0 bin TL yerine kaydedildi. – ERZURUM

Share: