İller emniyet ve tevdiat sıralaması açıklandı

Erzurum 2022 Eş-Haziran ayları bağlamında kişi başına düşen nakdi kredide 2’inci, kişi başına düşen takipteki nakdi kredide 2’inci, kişi başına sakıt tasarruf mevduatı değeri kaydında 10’uncu ve adam başı sakıt toplanmış mevduatta 10’uncu sırayı aldı.

Adam Başı Düşen Güven

Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde adam başına düşen emniyet değerinin en yüksek olduğu diyar 37.8 bin TL ile Elazığ olurken, Erzurum 29.7 bin TL ile ikinci, Tunceli 26.5 bin TL ile 3’üncü, Ardahan 23.1 bin TL ile dördüncü, Malatya 22.9 bin TL ile beşinci sırayı aldı.

İller ve Değerler

FİNTÜRK-6 verilerine bakarak Familya – Haziran döneminde adam başına düşen nakdi güven değeri Erzincan’da 22.7 bin, Kars’ta 19.7 bin, Iğdır’da 18.1 bin, Bayburt’ta 17.1 bin, Bitlis’te 14.9 bin, Hakkari’de 12.6 bin, Van’da 12.3 bin, Ağrı’da 11.8 bin, Bingöl’de 11.7 bin, Muş’ta 11.2 bin TL yerine kaydedildi.

Erzurum 2’inci

Erzurum Bölge illeri ortamında adam başı sakıt takipteki nakdi kredide Ardahan’ın peşi sıra 2’inci sırayı aldı. 2022 yılının 6 aylık bölümünde sunma yüksek kişi başına düşen takipteki nakdi emniyet değeri 1.1 bin TL ile Ardahan’da kaydedilirken, Erzurum 830.3 TL ile ikinci, Elazığ 781.1 TL ile üçüncü, Malatya 629.9 TL ile 4’üncü, Iğdır 620.3 TL ile 5’inci sırayı aldı.

İller Adam Başına Düşen Tasarruf Mevduatı Değeri

Erzurum kişi başına düşen artırım mevduatı değeri kaydında 10’uncu sırayı aldı. adam başına sakıt artırım mevduatı değerinin sunu yüksek olduğu iklim 42 bin 390 TL ile Tunceli ili olurken, Erzincan 27.0 bin TL ile 2, Elazığ 22.8 bin TL ile üçüncü, Malatya 22.3 bin TL ile dördüncü, Iğdır ili 16.5 bin TL ile 5’inci sırayı paylaştı.

Hakkari Serencam Sırada

Dönemde kişi başına sakıt tasarruf mevduatı değeri Bayburt’ta 14.7 bin, Bingöl’de 13.8 bin, Ardahan’da 12.7 bin, Kars’ta 12.0 bin, Erzurum’da 11.1 bin, Van’da 7.0 bin, Bitlis’te 6.8 bin, Muş’ta 6.2 bin, Ağrı’da 6.2 bin ve Hakkari’de 5.3 bin TL yerine tayin edildi.

Fintürk Verileri

FİNTÜRK verilerine göre Erzurum bölge illeri ortamında kişi başına sakıt bütün yatırım değerinde 10’uncu oldu. Bölgede adam başına düşen toplam tevdiat değerinin genişlik yüksek olduğu el 46.7 bin TL ile Tunceli olurken bu ili 30.8 bin TL ile Erzincan, 30.4 bin TL ile Elazığ, 27.0 bin TL ile Malatya, 20 2 bin TL ile Iğdır izledi.

Adam Başı Düşen Hep Mevduat Değeri

Bu yılın Familya – Haziran ayları düzeyinde adam başı düşen hep tevdiat değeri Bayburt’ta 17.3 bin, Bingöl’de 16.6 bin, Ardahan’da 15.0 bin, Kars’ta 14.6 bin, Erzurum’da 14.5 bin, Bitlis’te 9.3 bin, Van’da 8.7 bin, Muş’ta 8.3 bin, Hakkari’de 8.1 bin ve Ağrı’da 8.0 bin TL yerine kaydedildi. – ERZURUM

Share: