HKTM bölüt genişlik oluyor!

Doğru mühendislik firmalarından Hidropar Akıntı Arama Teknolojileri Merkezi (HKTM), A1 Capital liderliğinde yatırımcılarıyla buluşuyor. Bölüt arzda; 12 milyon TL nominal zer payın 10 milyon TL’lik kısmı anamal artırımı oluştururken, 2 milyon TL’lik kısmını ise ortak satışı oluşturacak. Halka arza gelmek isteyen yatırımcılar HKTM kodu üzerinden talepte bulunabilecek. HKTM halka arzında pay fiyatı 11,00 TL olurken, şirketin en sonrası halka açıklık oranı ise yüzdelik 34,29 olacak. Bölüt arzda; daraç içi bireysel yatırımcılara yüzdelik 47, yurtiçi kurumsal yatırımcılara yüzde 50 ve ortaklık çalışanlarına yüzde 3 ivaz yapılacak. 

HKTM, halka arzdan elde edeceği geliri, başta istihsal tesisi yatırımı ve yıpranmamış şirketlerin satın alınması görünmek amacıyla farklı alanlarda kullanacak. Müşareket, elde edilen gelirin; yüzdelik 25’ini yıpranmamış üretim tesisi yatırımının finansmanında, yüzde 25’ini yeni iştirak satın almasında, yüzdelik 30’unu işletme sermayesinin finansmanında ve ferasetsiz küsurat yüzde 20’sini de finansal namus borcu ödemelerinde kullanmayı planlıyor.

“Bölüt bildirme sürecimizle alay malay geleceğe elan tehlikesiz adımlarla yürüyeceğiz”

Halka genişlik süreciyle ait açıklamalarda mevcut HKTM Genel Müdürü İlham Çelebi, “Kurulduğumuz 1998 yılından bu yana mühendislik ile sanatın, sanayi ile doğanın, üretimlik ile çevrenin, teknoloji ile hayatın entegrasyonunu sağlamaya çalışıyoruz. İyi mühendislik mottosuyla çıktığımız yolda kullanılmamış tıpkı eşiği henüz tükenmek üzereyiz. Bölüt arz sürecimizle gelişigüzel geleceğe henüz güvenli adımlarla yürüyeceğiz. Yatırımcılarımızdan aldığımız büzük ve kendilerine karşı duyduğumuz sorumluluğun bilinciyle HKTM markasını geleceğe umutla taşıyacağız. Bu bağlamda, bölüt sunu sürecinin hem şirketimize hem yatırımcılarımıza hem de sermaye piyasamıza görklü olmasını temenni ediyorum.” dedi. 

1998 yılında kurulan mühendislik firması HKTM, cereyan arama teknolojilerine ihtiyaç duyulan neredeyse tamlık sektörlerle mütenevvi hisse senedi birlikleri yürütüyor. Iştirak, anne faaliyetlerini “Mekanik Otomasyon & Robotik” ve “Hidromekanik Sistemler” kalkışmak amacıyla iki farklı bölümde sürdürüyor.

10-12 Ağustos tarihleri beyninde, 11,00 TL’den arzu toplanacak olan HKTM halka arzına, HKTM koduyla A1 Capital web platformu ve dinamik uygulaması başta atılmak amacıyla konsorsiyuma katılım sağlayan tam envestisman kuruluşları eliyle katılınabilecek.

SPK’dan iki şirketin bölüt arzına diploma imdi

Share: