Fuat Oktay: 2023 bütçesi, kalkınmayı ve gelişmeyi sağlayacak benzeri bütçedir

Fuat Oktay: 2023 bütçesi, kalkınmayı ve gelişmeyi sağlayacak bire bir bütçedir

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, “2023 bütçesi; kadınlarımızı güçlendirecek, ormanlarımızı koruyacak, enerji verimliliğini artıracak, tarımda rekolteyi yükseltecek ve daha it canlı çokça alanda kalkınmayı, gelişmeyi sağlayacak benzeri bütçedir” dedi.

TBMM Çekim ve Bütçe Komisyonu, SELIM Parti Bingöl Saylav Cevdet Yılmayan Başkanlığı’nda toplandı. Komisyonda, Reisicumhur Yardımcısı Fuat Oktay, 2023 Yılı Merkezi Idare Bütçe Kanunu Teklifi’nin sunumunu yaptı. Fuat Oktay, bir zamanda tıpkı geveze bütçesi olan 2023 bütçesinin, Türkiye yüzyılının yolunu açacak bire bir yapıda olduğunu söyledi.

‘KALKINMAYI, GELİŞMEYİ SAĞLAYACAK BİR BÜTÇE’Bütçe teklifinin, vatandaşların ihtiyaçlarına odaklanan, adil ve sosyal anlayışa erbap benzeri bütçe olduğunu vurgulayan Oktay, “Sosyal bütçe adına nitelendirebileceğimiz teklifimiz, toplumun kül kesimlerine hitap eden, eş çıkan programlar, destekler ve ödenekler içermektedir. Bütçenin yemeden içmeden izlence dağılımına baktığımızda bile işçisinden işverenine, emeklisinden çiftçisine, keyif personelinden polislerimize, tendürüst ve buğulanmış toplumun parçalanmamış kesimlerini kapsadığını ve 85 milyonun bütçesi olduğunu görebiliriz. 2023 bütçesi; kadınlarımızı güçlendirecek, ormanlarımızı koruyacak, enerji verimliliğini artıracak, tarımda rekolteyi yükseltecek, turizmde yıpranmamış rekorların önünü açacak, kültürel değerlerimizi zenginleştirecek ve henüz pek çokça alanda kalkınmayı, gelişmeyi sağlayacak bir bütçedir. 2023 bütçemiz ile cumhuriyetimizin 100’üncü yılında ülkemizin bütünlüğünü, milletimizin birliğini ve devletimizin gücünü daha da perçinleyerek, eskimemiş yükseliş destanları yazacağız” dedi.’YÜZDE 5 BÜYÜMENİN KORUNMASI HEDEFLENİYOR’Ardından toptan ekonomiye değinerek, enflasyonun elden Türkiye’nin değil eksiksiz dünyanın sorunu olduğuna kaydeden Oktay, “2020 yılının ikinci yarısından itibaren toparlanan Türkiye ekonomisi; 2021 yılının geçmiş çeyreğinden itibaren aşılamanın ülke genelinde aceleten yaygınlaşmasıyla kısıtlayıcı önlemlerin hafifletilmesi, kademeli normalleşme adımları ve firmalar ile kademe halkına  verdiğimiz desteklerin birlikte etkisiyle akıcı büyümesini sürdürerek, 2021 yılında yüzde 11,4 oranıyla serencam 50 yılın genişlik efdal nema hızına ulaşmıştır. 2023 yılında ekonominin istihsal ve dilek yönüyle muvazeneli aynı görünüş sergileyerek yüzdelik 5 büyüme oranının korunması hedeflenmektedir” diye konuştu.’540 MİLYAR METREKÜPLÜK SAF GAZI 2023’TE KULLANIMA SUNACAĞIZ’Ayrıca Rusya- Ukrayna savaşı dolayısıyla tıpkı doğal gaz krizi ile karşı karşıya kalındığını anlatan Oktay, “Hele, Yıldız Cereyan 1 doğal gaz boru hattının Rusya vasıtasıyla kapatılması nedeniyle Avrupa ülkeleri, enerji tedariki ve en güvenliği kapsamında oldukça dayanıklı bire bir sürece girmiştir. Hükümetimiz ise bu kapalı dönemde gerçekleştirdiği kalburüstü diplomasi ile enerji genişlik güvenliğini sağlamış ve şita aylarında yaşanabilecek beklenir ayrımsız doğal gaz krizinin önüne geçmiştir” ifadelerini kullandı.Daha bilahare Türkiye’deki gaz çalışmalarına değinen Oktay, “Silivri gaz depolama tesisimizde kapasite artışına müteveccih yaptığımız icraat sona evliya olup, 3,2 bilyon metreküplük kapasiteyi 4,6 milyar metreküpe çıkarmış bulunmaktayız. Hem Silivri hem dahi Tuz Gölü Uymaz Gaz Ambarlama Tesislerimizde depo doluluk oranlarında yüzde 100’e ulaştık. 2020 yılından itibaren Karadeniz’deki Sakarya doğal gaz sahasında keşfedilen 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervini 2023 yılı itibarıyla halkımızın kullanımına sunacağız. 2023’ün birinci çeyreğinde ilk fazda üretilecek günce 10 milyon metreküp natürel gazı milli konveksiyon sistemimize aktarmış olacağız. söz konusu hacim, almanak bazda tahminî 4 milyar metreküp saf gaza mukabele ederken, 2027-2028 yıllarında almanak 15 bilyon metreküpe çıkartılacak” dedi.

Oktay ayrıca, 2023 yılı bütçesinin Orta Vadeli Program ile ahenkli bire bir biçimde, Türkiye’nin kalkınma hedefleri, halkın ihtiyaçları ile içtimai ve finansal alanda ilerlemeye yönelik adımlar çerçevesinde hazırlandığını ve komisyona sunulduğunu söyledi.

Share: