Esenlik Bakanı Koca, Niğde’de esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşla kardeşçe etti

Afiyet Bakanı Fahrettin Âdem, “Rüzgarı Türkiye’dahi birlikte sağ ‘beyaz göç’ çıktı anlaşılan anlayışsız dönüşlerle anılacak.” dedi.

Çeşitli programlara karışmak üzere Niğde’ye mevrut Kayırıcı, Dışarı Camisi’nde cuma namazını kıldı, çıkışta vatandaşlarla ahbapça yazar ışık çektirdi.

Elan sonra esnafı müzakere eden Herif, ikram edilen çayı içerek esnafla kardeşçe etti.

Tıpkı tatlıcıdan aldığı tatlıları vatandaşlara izaz fail Adam, sokakta darbuka çalan tıpkısı kişiyi bile dinledi.

Çocuklara oyuncak hediye fail Koca, daha sonraları Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde planlı “Tıp öğrencileri buluşması” programına katıldı.

Nazır Koca, burada yaptığı konuşmada, darülfünun eğitimini maltalık düzlüğüne varmadan önce aşılacak “sonuç bel” olarak niteleyerek, elde edilen kazanımların, avlu süresince davranışları şekillendiren, adeta başarı potansiyelini belgeleyen imzalar kabil olduğunu söyledi.

Tababet eğitiminin özel tıpkısı acun görüşüne, âdem mucizesi önündeki deneyimden mevrut tıpkı mütevazılığa, bilgeliğe hazırladığına dikkati calip Herif, şunları kaydetti:

“Bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda tababet kontenjanı 18 bin 49, diş hekimliği kontenjanı 9 bin 88, hemşirelik kontenjanı 17 bin 529, ebelik kontenjanı 4 bin 365’ti. Faziletkâr kontenjana karşın hekim sayımız ancak 200 bine yaklaşabildi. Gâh ülkelerle kıyasladığımızda az çok gerilerdeyiz. Bilirkişi açığımızsa az çok fazla. Bunun amacıyla TUS kontenjanlarını artırdığımız üzere, sınavın henüz kalın yapılmasını bile sağladık. TUS sorularının tedricen kalan oranda çekirdek eğitim müfredatı kapsamından olmasını sağlayarak fakülte eğitiminin önemini çoğaltmak istedik. Bire Bir yandan dahi TUS kurslarıyla heveslendirme edilen ezberciliği önlemeye çalıştık.”

“6 sene müteharrik temas keyif çalışanı benzeri sene aşkın çalışmış sayıldı”

Sağlık sisteminin zaman zarfında benzeri sevgili sarmalı oluşturmaya başladığına, müstevli sonrasında artan hizmet talebiyle sorunların nema eğilimi gösterdiğine değinen Âdem, şöyle devam etti:

“Bu gidişata alın zaruri hal politikalarını üretmeye başlamıştık. Müstevli koşulları hem bu politikaların geliştirilmesine hem da sorunların büyümesine defa açtı. Daha bilahare ise Sayın Cumhurbaşkanımızın konuyu bizzat sahiplenmesi ile keyif çalışanlarımızın sorunlarının giderilmesi yönünde mukteza adımlar atıldığına meslektaşlarımız yakından şahit oldu. İlk yerine, keyif çalışanlarımızın mesleksel yükünün ağırlığına binaen, fiili hizmet zammı yapıldı. 6 sene etkin rastgele keyif çalışanı benzeri sene aşkın çalışmış sayıldı. Doktorların emekliliği ile ilgili iyileştirmeler yapılmasını sağladık. Tıpkısı katsayıya tutkun adına emeklilikte üstelik katma ifa verilmesini sağlayıcı kanuncu aranjman gerçekleştirdik.

Pandemi şartlarında hekimlerimiz eş eş modeline dönüşmüş, ardındansa bu denk herif bambaşka şartlar ortamında algılanmaya başlanmıştı. Filhakika sorunlarımızı çözümlere katkısı olamaz insanlara gereğinden fazla yansıttık. Kadim kültürümüzden miras olarak aldığımız hekimliğe şube çevirme eğilimi bence tenkit konusudur. Türe taharri amacıyla üretilen kâh söylemlerin suistimale çıplak derecede yanlışlığı, hekimliğin itibarını yardımcı özellikten mahrum olması, sosyal medyanın üstelik etkisiyle vatandaşlarımız gözünde hekimleri ve afiyet çalışanlarını tıpkı soy talimli iştirakçi statüsüne koydu. Bu imajın tehlikesi izaha ihtiyaç duymayacak büyüklüğünde açıktır.”

Esenlik çalışanlarına ivinti suçlarının cezaları ağırlaştırıldı

Icra Vekili Kayırıcı, dile getirilen sorunların tamamının bugün çözüldüğünü ve geriye dönüşü olamaz şekilde aşıldığını vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

“Hayata geçen ‘Beyaz Islahat’ sağlıkta fiili şiddeti fihrist suçlar arasına aldı, yol suçlarının cezaları ağırlaştırıldı, mebzul nakız indirimi kaldırıldı. Keyif çalışanlarına sevgili tehdidinin önüne engel gecekondu. Özel sektörde çalışanlar dahil, tıbbi kusurlu aplikasyon suçlamalarına karşı soruşturmalar, Mesleki Takı Kurulu’nun iznine bağımlı kılındı. Tıbbi falsolu uygulama zımnında ödence ödeyen amme kurumu, kasten namına mesleğin kötüye kullanıldığı geçerlilik kararıyla kesinleşmedikçe ilgili sağlık çalışanına cayma etmeyecek.

Hem hastalanmış hem hekim amme güvencesi altına alındı. 3600 ilişik emare düzenlemesi bilcümle çalışanları kapsayacak şekilde genişletildi. Hekimlerin mütekait maaşında 2008 sonrası işe girenleri bile kapsayacak şekilde mihman artışlar gerçekleştirildi. Böylecene, emekliliğe sayılacak kesintilerden beklenenden henüz fazla aynı ıslah elde etmiş olduk. Üniversiteler dahil, tüm esenlik çalışanlarının çakılı ilişik ödemesi merkezi dalavere bütçesine aktarılarak maaşa eklendi. Performansa bakarak ek ödeme yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.”

Esenlik Bakanı Fahrettin Koca, Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan’ın “Döner Kebap sermayeden melfuf ödeme vermeyen şifahane kalmayacak” talimatıyla bakir düzenlemeyle umum sağlık personelinin ilişik ödeme aldığını belirtti.

Afiyet çalışanlarını ödüllendirmeye ve isteklendirme etmeye dayalı ayrımsız ilişik ifa modeline geçildiğini hatırlatan Koca, çalışanlara cebin birçok yıpranmamış hakların verildiğini aktardı.

“Kamuda tabiplik fayrap etmek çıktı bire bir dokunulmazlık olacak”

Kovid-19’un sağlık sistemlerinin açıklarını, hele dahi doktor eksikliğini tamam dünyada ortaya koyduğuna bel fail Vekil Herif, sözlerini şöyle tamamladı:

“Mukavim haddinden fazla ülke kendini hekimler üzere adeta aynı behişt kabilinden sunmaya çalıştı. Hekim toprak kayması denilen tıpkısı vakıa gündeme geldi. Rüzgarı Türkiye’birlikte birlikte sağ ‘beyaz göç’ bundan sonra galiba dümbelek dönüşlerle anılacak. Beyaz Zehir Tashih yardımıyla bu ruh bilimi daha çok infirak edilmiş durumdadır. açıktan tayin amacıyla murat açtığımızda 7 binden aşkın doktor kamuya deveran talebini bildirdi. Şu anda yaklaşık 6 bin hekimin bu suretle atamasını yapıyoruz. Türk esenlik sisteminde kamuda doktorluk yarmak çıktı tıpkısı ayrıcalık olacak. Bu yıl ikinci ahit TUS Beyaz Düzeltme sonrasındaki önceki sınavdı. Kamu ve üniversite hastanelerinde açılan 9 bin 425 kontenjana, bilirkişi adayı 9 bin 326 hekim yerleşti. Oturma oranı yüzde 99. Eksperlik eğitimi, itibarını değme branşta baştan kazandı. Yetişek ve Araştırı Hastanelerinde açılan 4 bin 138 araştırma görevlisi kadrosunun tümü, tam branşlarda doldu.”

Program soru yanıt bölümünün arkası sıra sona erdi.

Share: