Eş Haziran döneminde kişi başına düşen nakdi yüreklilik değeri Erzincan’da 22.7 bin oldu

İller itimat ve tevdiat sıralaması açıklandı. Eş-Haziran döneminde kişi başına düşen nakdi itimat değeri Erzincan’da 22.7 bin oldu.

Doğu Rum Bölgesi illeri zarfında kişi başına sakıt itimat değerinin genişlik erdemli olduğu memleket 37.8 bin TL ile Elazığ olurken, Erzurum 29.7 bin TL ile ikinci, Tunceli 26.5 bin TL ile 3’üncü, Ardahan 23.1 bin TL ile dördüncü, Malatya 22.9 bin TL ile beşinci sırayı aldı.

İller ve değerler

FİNTÜRK-6 verilerine göre Sülale – Haziran döneminde adam başına sakıt nakdi itimat değeri Erzincan’da 22.7 bin, Kars’ta 19.7 bin, Iğdır’da 18.1 bin, Bayburt’ta 17.1 bin, Bitlis’te 14.9 bin, Hakkari’de 12.6 bin, Van’da 12.3 bin, Ağrı’da 11.8 bin, Bingöl’de 11.7 bin, Muş’ta 11.2 bin TL adına kaydedildi.

2022 yılının 6 maaş bölümünde en yüksek kişi başına sakıt takipteki nakdi emniyet değeri 1.1 bin TL ile Ardahan’da kaydedilirken, Erzurum 830.3 TL ile ikinci, Elazığ 781.1 TL ile üçüncü, Malatya 629.9 TL ile 4’üncü, Iğdır 620.3 TL ile 5’inci sırayı aldı.

“İller kişi başına düşen tasarruf mevduatı değeri”

kişi başına sakıt artırım mevduatı değerinin yeryüzü efdal olduğu diyar 42 bin 390 TL ile Tunceli ili olurken, Erzincan 27.0 bin TL ile 2, Elazığ 22.8 bin TL ile üçüncü, Malatya 22.3 bin TL ile dördüncü, Iğdır ili 16.5 bin TL ile 5’inci sırayı paylaştı.

Dönemde adam başı sakıt artırım mevduatı değeri Bayburt’ta 14.7 bin, Bingöl’de 13.8 bin, Ardahan’da 12.7 bin, Kars’ta 12.0 bin, Erzurum’da 11.1 bin, Van’da 7.0 bin, Bitlis’te 6.8 bin, Muş’ta 6.2 bin, Ağrı’da 6.2 bin ve Hakkari’de 5.3 bin TL namına tayin edildi.

FİNTÜRK verileri

FİNTÜRK verilerine göre bölgede adam başına düşen hep mevduat değerinin bildirme faziletli olduğu toprak 46.7 bin TL ile Tunceli olurken bu ili 30.8 bin TL ile Erzincan, 30.4 bin TL ile Elazığ, 27.0 bin TL ile Malatya, 20 2 bin TL ile Iğdır izledi.

kişi başına düşen bütün mevduat değeri

Bu yılın Ocak – Haziran ayları düzeyinde kişi başına düşen mecmu tevdiat değeri Bayburt’ta 17.3 bin, Bingöl’de 16.6 bin, Ardahan’da 15.0 bin, Kars’ta 14.6 bin, Erzurum’da 14.5 bin, Bitlis’te 9.3 bin, Van’da 8.7 bin, Muş’ta 8.3 bin, Hakkari’de 8.1 bin ve Ağrı’da 8.0 bin TL yerine kaydedildi. – ERZİNCAN

Share: