Erzurum birikimli ortaklık verileri açıklandı

TOBB Erzurum birikimli kurulan şeriklik verilerini açıkladı, Erzurum’da bu yılın Karı- Eylül ayları arasında 268 şeriklik kurulumu gerçekleşti. 9 maaş kayıtta kurulan iştirak sayısı yüksekliği itibarıyla Şark Anadolu Bölgesi illeri içinde Van, Malatya ve Elazığ’ın ardından 4, Türkiye illeri sıralamasında ise 39’uncu sırayı aldı.

Erzurum Ev – Eylül Dönemi

Erzurum’da bu yılın 9 ayında 268 müşareket, 15 kooperatif ve 75 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Dönemde 37 iştirak ve 8 kooperatif arıtma edildi, 33 ortaklık, 6 kooperatif ve 41 hakiki şahıs ticari işletmesi ise kapandı. Erzurum’da bu yılın 9 ayında kurulan şeriklik sayısı 2021 yılı Eş – Eylül dönemine göre yüzdelik 40,31 oranında arttı.

Erzurum Sülale – Ilkgüz 2021

Erzurum’da 2021 yılının Ocak – Ilkgüz döneminde 191 müşareket, 23 kooperatif ve 85 hakiki şahıs ticari işletmesi kurulumu kaydedilmiş, dönemde 26 müşareket ve 5 kooperatif arıtma edilirken, 17 şeriklik, 4 kooperatif ve 37 hakiki şahıs ticari işletmesi ise kapanmıştı.

Lehçe Veriler

TOBB verileri üzerinden DOSİAD Araştırı Merkezince yapılan analizlere göre 2022 Familya – Eylül döneminde Erzurum’da 268, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 369, Kuzeydoğu Küçük Asya İstatistik Bölgesi illerinde 619, Maşrık Rum Bölgesi illerinde 2 bin 248 müşareket kuruldu.

Erzurum Ortalamaları Geçti

Veriler üzerinden DOSİAD vasıtasıyla kaydedilen analizlere göre, bu yılın Karı – Ilkgüz kocaoğlan diliminde kurulan müşareket sayısı bir geçmiş yılın bir dönemine göre Erzurum, KUDAKA, Kuzeydoğu Rum İstatistik Bölgesi ve Maşrık Küçük Asya Bölgesinde arttı. Erzurum almanak artım oranı kaydında toprak ve büyüklük ortalamalarını gine geçti.

Artma Oranları

DOSİAD eliyle veriler üzerinden yapılan hesaplamalara bakarak, Eş – Ilkgüz 2022 döneminde, Kurulan şeriklik nüsha artışı Erzurum’da yüzdelik 40,31, KUDAKA sayım bilimi Bölgesi illerinde yüzde 23,98, Kuzeydoğu Anadolu sayımlama Bölgesi illerinde yüzdelik 19,96, Şarki Rum Bölgesinde yüzde 18,94, oranında kaydedildi.

Erzurum’un Bölgesel Payları

DOSİAD yoluyla TOBB verileri üzerinde yapılan analizde, Erzurum’un kurulan müşareket sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzdelik 72,62, Kuzeydoğu Rum sayımlama Bölgesi illeri toplamında yüzdelik 43,29, Gün Doğusu Rum Bölgesi illeri toplamında yüzdelik 11,92 oranında pay gösterdi

Erzurum Bölgede 4’üncü

Karı – Eylül 2022 sürecinde Şarki Küçük Asya Bölgesi illeri süresince yeryüzü çokça sayıda şeriklik kurulumunun gerçekleştirildiği memleket 530 şirketle Van oldu. Bu ili 403 şirketle Malatya, 292 şirketle Elazığ, 268 şirketle Erzurum izledi. Dönemde Ağrı’da 125, Erzincan’da 90, Bitlis’te 142, Muş’ta 99, Iğdır’da 72, Bingöl’de 76, Hakkari’de 66, Kars’ta 43, Tunceli’de 32 ve Ardahan’da 10 iştirak kuruldu.

Erzurum 39’uncu Sırada

Erzurum müşareket kurulum sayısı yüksekliği kaydında ülke illeri içre 39’uncu sıraya indi. Iştirak kurulum sayısının efdal olduğu 40 toprak; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Gaziantep, Kocaeli, Konya, Adana, Ş.Urfa, Kayseri, Muğla, Hatay, Diyarbakır, Denizli, Tekirdağ, Sakarya, Vazıh, Balıkesir, Samsun, Manisa, Mardin, K. Maraş, Eskişehir, Van, Trabzon, Yalova, Afyon, Malatya, Batman, Aksaray, Çanakkale, Nevşehir, Sivas, Elazığ, Düzce, Şırnak, Erzurum, Isparta kendisine bildirildi.

TOBB Verileri

Aile-Eylül döneminde kurulan şeriklik sayısı yüzde 23,9 arttı. 2022 yılının Karı-Eylül döneminde kurulan müşareket sayısı, güzeşte yılın benzeri dönemine göre yüzdelik 23,9 arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2022 yılı Ilkgüz kocaoğlan kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2022’nin geçmiş 9 ayında kurulan iştirak sayısı, sabık yılın tıpkı dönemine bakarak yüzdelik 23,9 arttı. Bu dönemde 99 bin 583 şirket kuruldu.

Ayrımsız dönemde kurulan kooperatif sayısı yüzde 28,3 artmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzdelik 5,2 azaldı. Yılın önce 9 ayında, 2021’in evvel 9 ayına bakarak kapanan iştirak sayısında yüzde 62,7 kapanan kooperatif sayısı yüzdelik 24,9 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzdelik 4,6 çoğalma oldu.

Kurulan Iştirak Sayısında Sabık Yılın Bir Ayına Göre Yüzde 27,9 Artış Oldu

Ilkgüz 2022’de, Eylül 2021’e bakarak kurulan ortaklık sayısı yüzde 27,9 kurulan kooperatif sayısı yüzde 27,5 kurulan hakiki şahıs ticari işletme sayısı yüzde 12,3 arttı. Ilkgüz 2022’de, kapanan şeriklik sayısı 2021 yılının bir ayına göre yüzde 25,8 artmış olup kapanan hakiki şahıs ticari pres sayısı yüzdelik 8,0 kapanan kooperatif sayısında yüzdelik 26,2 azalış oldu.

Eylül 2022’de Kurulan Şirketlerin Sayısında Tıpkısı Önceki Aya Göre Yüzdelik 6,8 Artış Oldu

Ayrımsız eski taban bakarak kurulan şirket sayısı yüzdelik 6,8 kurulan gerçek kişi ticari pres sayısı yüzdelik 18,4 oranında kalık olup kurulan kooperatif sayısı yüzdelik 11,6 azaldı.

Aynı önceki aya göre kapanan müşareket sayısında yüzdelik 16,0 kapanan kooperatif sayısında yüzde 11,3 artma olup kapanan hakiki şahıs ticari pres sayısında yüzdelik 0,6 azalış gerçekleşti.

Ilkgüz 2022’de tamam illerde şirket kuruluşu gerçekleşti

Ilkgüz 2022’de kurulan toplanmış 13 bin 190 iştirak ve kooperatifin yüzde 86,4’ü limited iştirak, yüzde 12,3’ü anonim ortaklık, yüzde 1,3’ü ise kooperatif oldu. Iştirak ve kooperatiflerin yüzde 41,1’i İstanbul, yüzdelik 8,8’i Ankara, yüzdelik 6,6’sı İzmir’de kuruldu. Bu ay cemi illerde müşareket kuruluşu gerçekleşti.

Ilkgüz 2022’de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, tıpkı esbak ayak tabanı bakarak yüzde 27,8 oranında azaldı. 2022 yılında toplanmış 100 bin 945 müşareket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan hep 87 bin 67 limited iştirak, bütün sermayenin yüzde 70,2’sini, 12 bin 502 anonim ortaklık ise yüzdelik 29,4’ünü oluşturdu. Ilkgüz ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Ağustos ayına göre yüzdelik 27,8 oranında azaldı. – ERZURUM

Share: