Din İşleri Başkanı Erbaş Karaman’da hutbe gelir etti Açıklaması

Kült İşleri Başkanı Mürtefi Erbaş, kurtuluşun yolunun Rabb’e kulluktan, O’na secde etmekten ve gani amal yapmaktan geçtiğini belirterek, “Mabetlerden yükselen bu çağrıya kulak vermeden, günde ilkokul aralık huzura dursuz duraksız, yaşayış çıkarmak olabilir değildir. Buyuru ve yasaklarına uyma etmeden, helal ve haramı gözetmeden, O’nu daima hatırda tutmadan rızasına vurmak kabil değildir.” dedi.

Erbaş, Karaman’da açılışını yaptığı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Camisinde irat ettiği, “O’nun Çağrısı ” konulu hutbeye, Allah’ın insanı arz sunturlu şekilde yarattığını, sayısız nimetlerle donattığını söyledi.

Bütün peygamberlerin insanlığı Hakk’a ve hakikate çağırma yazar, ebedi kurtuluşa çağırdıklarını nâkil Erbaş, “Bu davet, bilcümle peygamberlerin diliyle mevrut ilahi hakikatin eş çağrısıdır. Bu davet, kainatın yer onurlu varlığı adına yaratılan insanoğluna yapılan tıpkı yücelme ve ululama çağrısıdır. Bu çağrı, insanı kula köle olmaktan kurtarıp temel özgürlüğe ulaştıran tevhid çağrısıdır. Bu davet, ayrıntı ve irfanın, bilgelik ve adaletin hakim olduğu İslam medeniyetinin çağrısıdır. Bu çağrıya kulak veren yücelir. Bu davete icabet eden kurtuluşa erer.” diye konuştu.

“O’nun çağrısı ibadete ve kurtuluşadır”

Hazreti Muhammed Mustafa’nın bu ilahi çağrının sonuç davetçisi, bildirme domuzuna temsilcisi olduğunu tamlayan Erbaş, şöyle konuştu:

“‘Ben fena hâlde ahlakı yok etmek amacıyla gönderildim.’ buyurarak Peygamberimiz, imana ve domuzuna ahlaka nida etmiştir. O’nun çağrısına kulak yüklemek, pir ahlakı ile ahlaklanmak insaflı üzere arz iri görevdir. O’nun çağrısı ibadete ve kurtuluşadır. Sahiden bilcümle Müminler değme çağ beş defa ‘Haydi namaza’, ‘Haydi Kurtuluşa’ diyerek minarelerden yükselen ezanlarla çağrılırlar. O’nun çağrısı ibadete ve kurtuluşadır. Rabb’imiz, ‘Ey iman edenler! Rüku edin, secde edin, Rabb’inize karakol edin ve ahiret amacıyla hayır amal yapın ki kurtuluşa eresiniz.’ buyurarak bu gerçeği hep insanlığa hatırlatmaktadır. Kurtuluşun yolu bu çağrıya kulak vermekten bedii. Kurtuluşun yolu Rabb’imize kulluktan, O’na secde etmekten ve gani amal yapmaktan geçmektedir. Mabetlerden yükselen bu çağrıya kulak vermeden, günde beş mesafe huzura fasılasız, erinç tedarik etmek tür değildir. Emir ve yasaklarına riayet etmeden, helal ve haramı gözetmeden, O’nu sürekli hatırda tutmadan rızasına yansımak cins değildir.”

Başkanlığın bu yılki temayı “Peygamberimiz, Cami ve İrşat” olarak belirlediğine değinen Erbaş, şöyle bitmeme etti:

“Gerçekleştirilecek etkinliklerle Peygamberimizi elan yakından tanımaya, anlamaya, hassaten onun irşat, deklarasyon ve davet yöntemini yeniden hatırlayıp hayatımıza taşımaya mücahede edeceğiz. Ayrıca camilerin medeniyetimizdeki yeri ve önemi üstünde durup, kült hizmetine mesai vermiş hocalarımızı, kadirbilir milletimizin cami ve Kur’an kurslarımızın ihyası üzere gösterdiği fedakarlıkları hayırla garip edeceğiz. Bu vesileyle bahis konusu haftaların eren milletimiz ve İslam alemi için kırnak olmasını Cesim Rabb’imden yalvarma ediyorum. Geçmişten günümüze camilerimizi düz yazı, bayındırlık ve canlandırma eden cemaatimizden, ilmek görevlilerimizden ahirete ölüm edenlere rahmet, hayatta olanlara esenlik, erinç ve esenlik diliyorum. Siz nadir kardeşlerimizi gerçekleştireceğimiz hep faaliyetlere katılmaya çağırma ediyorum. Allah’ın rahmeti, mağfireti, bereketi hepinizin konusunda olsun.”

Erbaş, hutbenin arkası sıra cuma namazını kıldırdı.

Share: