Cumhur Reisi Kararıyla 11 İlde Bazen Alanlar Orman Sınırları Dışına Çıkartıldı

Reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan kararıyla Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin Ağacı ve Karabük’te bazen alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı.

Reisicumhur Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara bakarak, 11 ilde, Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Sazak ve Karabük’ün ara sıra ilçelerinde krokileri ile çizgi ve koordinatları gösterilen alanların orman sınırları dışına çıkartıldı.

Kararda, orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin buyruk ve tasarrufu altında yahut Hazine’nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Belde, Kentçilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Umumi Müdürlüğü) tarafından Orman Umumi Müdürlüğüne orman hazırlamak amacıyla tahsis yapılacağı belirtildi.

Share: