Çabuk-Koop-İş Sendikası’ndan Omü Rektörlüğü Uğrunda Tabutlu Ihtarname

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Çabuk-Koop-İş Sendikası Samsun Şubesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı (OMKAN) işçilerinin iki yıllık sözleşmeleri üzere OMÜ ve OMKAN işverenleriyle masaya oturdu. Kendilerine yüzdelik 5 üzere eğlenceli zam oranı teklif edildiğini belirten işçiler, OMÜ Rektörlüğü uğrunda tabutla gösteri yaptı.

Acele-Koop-İş Samsun Şubesi’nin düzenleme olduğu OMÜ ve OMKAN hisse senedi yerlerinde müteharrik işçiler namına 1 Temmuz’dan bu yana yürüttüğü dolgun antant görüşmelerinde neva sağlanamadı. Sendika üyeleri, bugün rektörlük toplanarak işverenin yüzde 5’lik remiks teklifini protesto etti.

“BU ÜCRETLERLE NASIL GEÇİNECEĞİZ”

Tez-Koop-İş Samsun Şubesi Başkanı Tarık Sayın, şunları söyledi:

“Bu tabutun üzerinde, ölüm nedeni ve ölüm tarihi yazıyor. Esasen tabutun üstünde çeyrek altın atlatmak vardı amma arkadaşlar o çeyrek altın ekmeği kaldırdılar. Buradaki çeyrek altın ekmeğin anlamı birlikte şuydu rüfeka. TÜHİS’in bize önermiş olduğu ölçü, günlük bir çeyrek altın atlatmak, yani bu dahi emretmek oluyor bizden ölümümüzü bekleyenler var. O yüzden tığ dahi bunu hem basınımıza hem bile üniversite yönetimine anlatabilmek üzere bugün böyle aynı gösteri gerçekleştirdik. Zaman, bu eylemin dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Bu hafta arası üniversitede benzeri düzentileme yapıldı. Bu iş, provakatif ayrımsız çalışmaydı. genel sekreterlik eliyle yapıldı bu düzentileme. Tığ yola çıkarken nida ettiğimiz partiler vardı. Bunlar AKP, CHP, MHP, İYİ Öğür, MERHEM ve Ati Partisi’dir. Burada 2-3 eylemdir CHP’yi aramızda görüyoruz. Zaman bizim bu mücahede mücadelemizde yanımızda oldukları için CHP ülke yönetimine, CHP Saylav Neslihan Hancıoğlu’na, seçme devir yanımızda olduğu için teşekkür ederiz. Tamam, tığ isterdik kim bugün bütün partiler burada olsun. Çünkü ülkede ayrımsız yandan TÜİK’in açıklamış olduğu veriler yüzdelik 81’lere dayanmışken işçilere dayatılan yüzdelik 5’in neyi anlatım ettiğini siyasilerimizden de tatmak isterdik. Zira bu yüzde 5 rakamı, devleti yani ülkeyi yönetenler marifetiyle önümüze sunulmuştur. O yüzden bu işi çözecek olan birlikte gene siyasilerimizdir. Burada yüzdelik 5’i önümüze koyarken pespaye tek utanmadılar. Utanacaklarını birlikte zannetmiyorum ihvan, zira onların görevleri bizim elimizdekini almaktır. Bugün Iş Bakanı’mız Vedat Âlim bire bir yasa çıkardı, 6356 çevrilmiş Yasa’ya iki madde ekledi.  Dedi ki ‘Amme çerçevenin acemi bilgisiz 2 bin 294 liradır, şu anda günlük yevmiyemiz 240 liradır’. Bize önerilen ölçü 250 liradır. Yani 10 lira aynı rakamı tığ öneriyor. Bunun yüzdelik 7’sini zaten vergiye girdiğimiz üzere azamet aldığında bizim elimize bir çeyrek savmak düşüyor. Yani burada siyasi nüfuz, ülkeyi yönetenlerin, aynı el henüz şapkayı önlerine koyup işçilerin durumunu değerlendirmeleri gerekiyor. Zira bu ücretler, bizim amacıyla ahiret yolculuğu ücretleridir. OMKAN işçileri, düne büyüklüğünde 5 bin 200 lira sevap alıyorlardı. Zaman 6 bin rakamına ulaştık. Asgari ücret 5 bin 500 liralık, OMKAN işçileri 6 bin-6 bin beş yüz liralık mal alıyorlar. Bu ücretlerle elbette geçineceğiz? Bunun tarifi varsa ülkeyi yönetenler bunu de bize, elimize verirlerse çokça seviniriz. Artık geçinemiyoruz.”

“YÜZDE 5 ZAM KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL”

Acele-Koop-İş Samsun Şubesi İdari Sekreteri Buket Özden ise şunları söyledi:

“Şişko hizmet akdi görüşmelerinin üzerinden iki ay geçmesine rağmen hala konvansiyon sağlanamaması zımnında Ondokuz Mayıs Üniversitesi işçileri taleplerini dile anlatmak için eylemlere başlamıştır. Sendikamız, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü ve tutkun işyerlerinde mufassal yıllardır örgütlüdür ve şişman iş sözleşmesi imzalamaktadır. Bu aktarılma işveren sendikası TÜHİS’e üye olan üniversitede, sendikamızın işverene iletmiş olduğu toplu iş sözleşmesi teklifine cebin tek gürlük kaydedilmemiş. TÜHİS kişi teklifini dayatma yaparak toplu bölüm sürecinin mıhlı tıpkısı biçimde ilerlemesini engellemiştir. İşveren sendikası TÜHİS yoluyla, Ondokuz Mayıs Üniversitesi işçilerine yüzdelik 5 sevap zammı teklif edilmiştir. Maltalık pahalılığının anbean arttığı, şişkinlik oranlarının rekor seviyelere ulaştığı; hayatiyet, doğal gaz, azık, mahrukat üzere önemli önemdeki temel istihlak maddelerine ve hizmetlere rastgele geçen çağ yıpranmamış zamlar eklendiği, çalışanların giderek henüz aşkın yoksullaştığı bir dönemde çalıştıran sendikasının yüzde 5 ücret zammı teklifi kabul edilebilir değildir.

“OMKAN YOKSULLUK ÜCRETİ TEKLİF EDİYOR”

Sair yandan OMKAN’de birlikte benzer benzeri süreç yaşanmaktadır. OMKAN’dahi tafsilatlı yıllardır balaban benzeri özveriyle müteharrik işçilere üstelik OMKAN marifetiyle yoksulluk zammı öneri edilmiştir. Minimum sevap düzeyinde ücretlerle etkin işçilere şişko hizmet akdi görüşmelerinde önerilen bindirim oranları ne akla hangi üstelik vicdana sığmaktadır. Yekpare bunlara rağmen sendikamız uzlaşma zemininden vazgeçmemiş, ayrımsız an ilk sürecin sağlıklı tıpkısı şekilde sürdürülmesi, işçilerin doğruluk ettikleri ücreti alabilmesi üzere muktezi adımları atmıştır. Tıpkı zamanda TÜHİS tarafından bulunan sözleşmemizde işçi lehine kayran düzlük hükümler de geriye karşılamak istenmiştir. Say saatleri şişman gelişim sözleşmemizde günde 8 saat, haftada 40 saattir. Cumartesi ve ilişki günleri hafta tatilidir. Yıllardır bu say saatlerinin uygulandığı üniversitede emek saatlerinde maraza yaratılmak istenmektedir. Bire Bir gelişim yerinde bir işi işleyen işçilerin ayrımsız kısmı haftada 40 saat çalışırken başka işçiler haftada 6 ahit, 45 saat çalıştırılmak istenmektedir. Aynı hisse senedi yerinde müteharrik işçiler arasında bu kabil bire bir eşitsizlik, çalışanlar ortada huzursuzluk yaratmaktadır, muadele ilkesine vazıh aykırıdır. Toplu gelişim sözleşmemizde meydan kayran hükümler, yıllar süren mücadeleler sonucunda müktesep haklardır. Sendikamız marifetiyle müktesep haklarda hiçbir şekilde geriye gidilemeyeceği açıktır.

“AYRIMCILIK SOSYAL HAYAT İLKESİNE AYKIRIDIR”

Özge yandan amme idarelerinde müteharrik 700 binden çok iştirakçi üzere hükümet ile iştirakçi sendikaları konfederasyonları beyninde imzalanan, kamuda genişlik bağan ücretleri ve ücrete sınırlı hakları belirleyen 2021 Yılı Amme Şişman İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü’nün uygulandığı amme aksiyon yerlerinde analog işlerde çalışan işçilerin almakta oldukları ücretlerin çokça altında sevap teklif edilmesi, Anayasa’nın özenle koruduğu hem müsavat ilkesi ve ayrımcılık yasağına hem bile toplumsal türe ilkesine aykırıdır. Denklik ilkesine akla yatkın olarak amme kurumlarında analog hizmet gruplarında müteharrik işçiler arasında ücrette ve sosyal haklarda denklik sağlanmalıdır. Yıllarca verilen mücadeleler sonucu toplu hizmet akdi ile kazanılmış olan hukuk geriye götürülmemelidir. Açıklanan nedenlerle kazançlı krizin bu denli içten hissedildiği bire bir dönemde şişman hizmet akdi sürecinin uzaması soylu erki sıkıntılarla üstelik birleşince çalışanlar beyninde tehlikeli huzursuzluklara el açmış, çalışma barışını ortadan kaldırmıştır. Daha fazla geciktirilmeden aynı zaman geçmiş işçilerin mağduriyeti giderilmelidir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi işçilerine diğer amme kurumlarındaki iştirakçi ücretlerinin altında ücret dayatmasından vazgeçilmelidir. Yıllardır sakır sakır balaban ayrımsız cansiparane çalışan Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve OMKAN işçileri, harcadığı emeğin, döktüğü karşı terinin karşılığını almalıdır.”Share: