Başkan Ergün’den meclise Uncubozköy ve Karakoca önergesi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, şahsına müteveccih hukuksuzluk ve rant söylemleriyle politik malzeme yapılan planlarla ilgilendiren Büyükşehir Şehremaneti Meclisine önerge sundu.

Manisa Büyükşehir Şehremini Cengiz Ergün, Ekim Kocaoğlan Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı’nda siyasal kimliği sebebiyle şahsına müteveccih ithamların kayran aldığı Mimar Sinan Bulvarı’na cephe veren parsellerin ümran planları ve ekoturizm gayeli ümran tasrif düzenlemesi yapılan Karakoca Mahallesi’nin ümran planlarının yeniden görüşülmesi ve kanun, yönetmelik, dip ölçekli tasrif veya gelgel görüşlerine muhalefet belirleme edilmesi durumunda ümran planlarının fesih edilmesi üzere önerge verdi.

Komutan Ergün’ün Mimar Sinan Bulvarı’na alnaç veren parsellerle ilişik önergesinde şunlara vadi verildi: “Yunusemre ilçesi Uncubozköy Mahallesi 2138 ada, 2319 ada, 2142 ada; Akmescit Mahallesi 1217 cezire, 1215 nolu adalardaki parsellerimi da içine düzlük 1/5000 ölçekli nazım mamure planı ve 1/1000 ölçekli uygulama bayındırlık planı belediye meclisimizce onaylanmıştır. Filhakika musaddak ümran planları bulunan parsellerim, bu eskimemiş planla Mimar Sinan Bulvarı’ndan alnaç almalarından ufuk bayındırlık planını çizen müellifçe belirlenen şartlarda yeniden planlanmıştır. Bu koşullar şahsıma hususi olmayıp, toplam 698 adet parseli içermekte; bu parsellerin 135 adedi yersiz, 563 adedi komple şekildedir. Gereksiz parsellerde tahminî 600 birey hissedar, meşbu parsellerde ise kestirmece 6420 aksiyoner bulunmaktadır. Nedeniyle yapılan bayındırlık planı, şahsıma hususi yapılmış bire bir traksiyon değildir. Fakat onaylardan sonraları politik kimliğim nedeniyle laf sözde aynı hukuksuzluk, peşkeş soldurmak, rant varmış kadar kamuoyuna yansıtılmaya çalışılmaktadır. Bugün yeniden belediye sedir gündemimizde söz konusu planların devamı niteliğinde olan Şehzadeler sınırlarında artan Mimar Sinan Bulvarı’na alnaç veren parsellerin etapları saha almaktadır. Bu etaplarda bile aynı imar koşulları geçerlidir ve Şehzadeler Uray Meclisinde planlar yeniden oybirliğiyle onaylanmıştır. Bu nedenle şahsıma ilgili yukarıda belirttiğim parselleri içeren ve Uray Meclisimizce oybirliğiyle onaylanan yır bayındırlık planı ve aplikasyon bayındırlık planının yeniden belediye meclisimizce incelenmesi, eğer kanun, yönetmelik, art ölçekli plan yahut çekicilik görüşlerine muhalefet varsa bayındırlık planının halel edilmesi ve bugün gündeme alınan Mimar Sinan Bulvarı’nın diğer etabının dahi onaylanmaması hususunu saygılarımla arz ederim.”

Bir Önerge bile Karakoca üzere

Başbuğ Ergün, ayrımsız eksantrik siyasal polemik malzemesi haline getirilen Karakoca Mahallesi Ekoturizm Alanı ile ilgili da önergesini meclise sundu. Önergede şu ifadelere meydan verildi: “Yunusemre ilçesi, Karakoca Mahallesi 101 ada, 291 nolu parsele ait belediye meclisimizce ekoturizm amaçlı 1/5000 ölçekli şiir bayındırlık planı 13.07.2021 tarih, 402 dar değişmeyen ile 1/1000 ölçekli uygulama bayındırlık planı ise 20.06.2022 güneş, 441 sınırlanmış değişmeyen ile onaylanmıştır. Fakat onaylardan sonraları siyasi kimliğim zımnında bahis sanki benzeri hukuksuzluk, peşkeş yolmak, rant varmış gibi kamuoyuna yansıtılmaya çalışılmaktadır. Bu nedenle hem yır ümran planı hem dahi aplikasyon imar planının yeniden uray meclisimizce incelenmesi, şayet yasa, yönetmelik, ense ölçekli plan yahut kurum görüşlerine ihtilaf varsa mamure planının fek edilmesi hususunu saygılarımla sunu ederim.”

Önergelerin okunmasının ardından temenni gündeme alınarak, meydanlık komisyonlarda görüşülmek için bayındırlık komisyonuna atıf edildi.

Celal Bahçeli 23 Ilk Teşrin’üstelik Manisa’da

Manisa Büyükşehir Belediye Reisi Cengiz Ergün, 23 Ilk Teşrin’bile MHP Umumi Başkanı Mehabet Bahçeli’nin Manisa’ya geleceğini belirterek, bütün Manisalıları degaje albeni toplantısına nida etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “2023’e Akilane: Aday Mahsus, Karar Kesin” temalı Belirgin Hava Toplantıları dahilinde, MHP Genel Başkanı Şevket Bahçeli’nin Manisa’ya geleceğini duyurdu. MHP Lideri Bahçeli’nin Cumhuriyet Meydanı’nda Manisalılarla buluşacağını belirten Başkan Ergün, “23 Ilk Teşrin’da Ulusçu Cereyan Partisi Genel Başkanımız Sayın Mehabet Bahçeli’yi Manisa’üstelik ağırlayacağız. Sarih çekicilik toplantımıza siz altın divan üyelerimizi ve hemşehrilerimizi şimdiden çağırma ediyorum” dedi. – MANİSA

Share: