Bakan Nebati: Teşrinisani itibarıyla 33 şirket toplam 14,2 bilyon teklik bölüt genişlik gerçekleştirdi.

Kaynak ve Maliye Bakanı Nureddin Bitkisel, teşrinisani kocaoğlan itibarıyla 33 şirketin toplam 14,2 bilyon liralık halka genişlik gerçekleştirdiğini belirterek, “Serencam 2 yıldaki halka arzlarla borsamızda prosedür gören ortaklık sayısı 482’ye ulaşmıştır.” dedi.

Nebati, Türkiye Resülmal Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından bu yıl “Finansın Ötesi: Dünyanın Geleceğine Envestisman” temasıyla hibrit adına planlı 6. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nde yaptığı konuşmada, sermaye piyasaları amacıyla artık geleneksel tıpkı genişlik kazanan kongrenin, sektörün genişlik iri etkinliği haline geldiğini ve çokça degaje benzeri yelpazede ilgilendiren mecmu paydaşları ayrımsız araya getirdiğini söyledi.

Nebati, bu sene karbon atıl bire bir kongre düzenleyerek sürdürülebilirlik hesabına tıpkı ilke imza atan ve Türkiye’nin kemiksiz başarısız emisyon hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmayı amaçlayan TSPB’ye teşekkürname etti.

Resülmal piyasalarının Türkiye Ekonomi Modeli açısından önemine meni fail Nebati, misal kapsamında mufassal vadeli hedeflerini adım adım gerçekleştirmeye devam ettiklerini, ek değeri faziletkâr ve ihracata laf ürünlerin güçlükle içinde üretiminin heveslendirme edilmesi, savunma sanayinin güçlendirilmesi, enerjide istihsal kapasitesini artıracak projelere ciddilik verilmesi ve yeşil kalkınma hamlesi kadar adımların ülkenin potansiyelini temas güzeşte çevrim daha çok açığa çıkarmasını sağladığını anlattı.

Bitkisel, bu sürecin yer önemli sacayaklarından birinin bile finansal hep olduğunu vurgulayan, “Mali sistemin fonlama ihtiyacı ve likiditesi, iktisadi yapının dosdoğru ayrımsız şekilde işleyebilmesi için hayati ehemmiyet taşıyor. Şirketlerimizin karlı ve bereketli aksiyon planlarının makul şekilde fonlanabilmesi üzere mali sistemin hararetli ayrımsız kapasiteye ve yayın çeşitliliğine cemaat olması gerekiyor.” diyerek konuştu.

Gelişmiş ülkelerde sermaye piyasalarının payının genellikle yüzde 50’nin üzerinde olduğuna bel eden Nebati, “Finansman yükünü şişman ölçüde bankaların taşıdığı ülkemizde, fonlama kaynaklarını çeşitlendirerek anamal piyasalarının para sektörümüzdeki payının artırılması, sistemik riskin minimize edilmesi bakımından önceliklerimiz beyninde vadi alıyor.” dedi.

“Salgın sonrası aktif büyüyen ülkelerden olmayı sürdürüyoruz”

Nureddin Nebati, ayrımsız yandan küresel ölçekte içinden geçilen sıkıntılı süreçlere şehadet ederken, bire bir yandan da haddinden fazla ağır saf değişimlerine tanık olduklarını belirterek, toptan salgınla gelişigüzel yaşanan değişimlerden bahsetti.

Aldıkları tedbirler sebebiyle birlik dünya olumsuzluklarla boğuşurken, güzeşte sene yüzde 11,4 ile sonuç 50 yılın yeryüzü çabuk büyümesini gerçekleştirdiklerini aktaran Bitkisel, “2022 yılının önce 9 mahiye döneminde üstelik yüzdelik 6,2’lik zihayat bire bir büyüme kaydetmeyi başardık. Böylecene Kovid-19 salgını sonrasında ruhlu büyüme kaydeden ülkelerden biri olmaya bitmeme ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Bitkisel, içinden geçilen takatli süreçte yekpare dünyada para şişkinliği oranlarının rekor erdemli seviyelere ulaştığını belirterek, “Ardı ardına gerçekleştirilen nema artışları, bugün dünyayı çabucak resesyona akıllıcasına sürüklemiştir. Ancak tığ bu süreçte kararlılıkla uyguladığımız Türkiye Ekonomi Modelimizle envestisman ve üretimden ödün vermeden, istihdam ve ihracatta artışlar sağlayarak emniyetli adımlarla ilerlemeye bitmeme ediyoruz.” dedi.

“Iştirak Mal Kanunu çalışmalarını bodur süre içerisinde tamamlayacağız”

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, resülmal piyasaları kapsamında atılmış adımlara değinerek, hem yatırımcıların bilinçlendirilmesi hem bile resülmal piyasasında uzun vadeli tıpkısı perspektifin oluşturulması hedefiyle mecmu anamal piyasası kurumları ve ilişik paydaşlarla henüz çok iş birliği içerisinde olmaya önem verdiklerini kaydetti.

Türkiye’nin faizsiz para alanında koskocaman ayrımsız nesep haline dönüşmesi hedefleri doğrultusunda Ortaklık Para Kanunu çalışmalarını güdük müddet içerisinde tamamlayacaklarını bildiren Nebati, “Bu sayede bire bir yandan mali nişane yelpazemizi genişletirken aynı yandan dahi iştirak finans sistemimizi kuvvetli aynı yasal zemine oturtmuş olacağız.” dedi.

Nebati, şirketlerin dahi sermaye piyasalarını yemeden içmeden biricik tıpkı ürüne veya yegâne benzeri finansman modeline odaklı tıpkısı mecra adına görmemesi gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tersine; şirketlerimizin erken girişim yapılış dönemlerinden nema ve olgunluk dönemlerine kadar eksiksiz aşamalarda sermaye piyasalarından en iyi şekilde faydalanabilmelerini dilek ediyor ve buna cevap verebilecek tıpkısı im yelpazesiyle çağdaş finansman modelleri oluşturuyoruz. Bu kapsamda, yığın fonlamasından adım sermayesi envestisman fonlarına ve ortaklıklarına, bölüt arzlardan projeye dair menkul kıymetlere, taşınır kıymetleştirme uygulamalarından gayrimenkul sertifikasına kadar her ölçekteki şirket ve projenin katışıksız esas ya dahi istikraz araçları vasıtasıyla fonlama sağlayabileceği bire bir resülmal piyasası ekosistemini oluşturduk. Önümüzdeki dönemde da bu ekosistemi geliştirerek resülmal piyasalarındaki derinliği ve kitap çeşitliliğini artırmaya bitmeme edeceğiz.”

Bitkisel, Darphane Altın Sertifikası’nın tanıtımını geçen hafta gerçekleştirerek Borsa İstanbul nezdinde ihracını sağladıklarını, bu ihraçla 5 titrem kızıl karşılığı 500 milyon sayı sertifikanın yatırımcılara sunulduğunu anımsattı.

“Borsa İstanbul küresel ölçekte benzerlerinden fazlalık ayrışıyor”

Nureddin Bitkisel, sermaye piyasalarının büyümesini halka arzlarla sürdürdüğünü belirterek, “Son Teşrin kocaoğlan itibarıyla 33 müşareket toplam 14,2 milyar lira halka yeryüzü gerçekleştirmiştir. Serencam 2 yıldaki halka arzlarla alay malay borsamızda muamele gören ortaklık sayısı üstelik 482’ye ulaşmıştır. Meydan derinliğinin göstergesi olan muamele hacmi açısından Borsa İstanbul’un küresel ölçekte özen çeken aynı borsa olduğunu ve benzerlerinden zait ayrıştığını biliyoruz.” şeklinde konuştu.

Borsa İstanbul’da iş gören şirketlerin piyasa değerinin GSYH’ye oranının detaylı yıllardır yüzdelik 20-30 arasında dalgalandığını, bu rakamın gelişmekte olan ülkelerde tahminî yüzde 60 civarında olduğunu nâkil Bitkisel, “Hem evvel bölüt arzlar tarafından hem bile bedelli anamal artırımları ve tali bölüt arzlarla bu oranın ülkemizde dahi artırılması üzere borsada işlem gören şirketlerin genişlik ve niceliğinin artırılması önem kazanıyor.” dedi.

Nebati, anamal piyasalarının bugün halka arzların yanı sıra borçlanma araçları eliyle da şirketlere finansman terazi üstüne kebir tıpkısı almaşık yatak haline geldiğini, resülmal piyasalarından mufassal vadeli fon talep fail şirketlere yatırımcıların ilgisinin koskocaman düzeyde arttığını gözlemlediklerini kaydetti.

“Hisse piyasasındaki yatırımcı sayısı 3,2 milyon seviyesine ulaştı”

Hazine ve Maliye Bakanı Bitkisel, kâin tasarrufların sermaye piyasalarına yönelmesi konusunda akıbet 2 yıldır sevindirici gelişmeler yaşandığını, vatandaşların anamal piyasalarına ait farkındalıklarının ve ilgilerinin giderek arttığını rapor ederek, “Mufassal yıllar süresince behre piyasasındaki yatırımcı sayısı 1 milyon yaşama civarında iken, akıbet dönemde bu rakam 3,2 milyon seviyesine ulaşmıştır.” dedi.

Finansal okuryazarlık konusuna verdikleri öneme belen fail Bitkisel, “Mali okuryazarlığın er yaşlarda kazandırılması, yıpranmamış yatırımcılara daha ciddi brifing yapılması, devir içi ücretsiz eğitimlerin sağlanması ve hevesli desteklerin elan akıllıca maliyetlerle sunulabilmesi esas önceliklerimiz beyninde meydan alıyor. Bu kapsamda, piyasadaki eksiksiz paydaşların katılımıyla önümüzdeki dönemde bütüncül aynı finansal eğitim bilimi portalını hayata geçirmeyi planlıyoruz. Böylece herhangi bir yaştan yatırımcılarımız güvenli bilgiye zorlamasız erişerek mali okuryazarlık yetkinliklerini müzayede imkanına kavuşmuş olacaklar.” ifadelerini kullandı.

Bitkisel, elverişsiz içi artırım oranının hem amme hem de özel antant tarafından artırılarak 2025’te yüzde 32,6’evet yükseltilmesini hedeflediklerini, bu hedeflere ulaşabilmek için Ferdî Emeklilik Sistemi’ne hususi ehemmiyet verdiklerini vurguladı.

Attıkları adımlar sayesinde emeklilik envestisman fonlarının büyüklüğünün 395 milyar TL’ye yükseldiğini bildiren Bitkisel, bu fonlardaki kıvrak tahaccüm performansını destekleyerek sermaye piyasaları amacıyla temelli bire bir asıl haline getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Bitkisel, envestisman fonlarına ilginin değme güzeşte dolaşma artmaya bitmeme ettiğini belirterek, “Bu ilişki sebebiyle söylenegelmiş karşılık yatırım fonlarının büyüklüğü 565 milyar liraya ulaşmıştır. Taşınır denk envestisman fonları ve emeklilik yatırım fonlarındaki artırım düzeyinin toplamda neredeyse 1 trilyon lira sınırına dayanmış olması, ülkemizde evcil kurumsal yatırımcı tabanının oluşmaya başladığını açıkça gösteriyor.” dedi.

“Dünya siyasetinde stratejik benzeri aktör konumuna gelmiş kıvrak tıpkısı Türkiye var”

Nureddin Nebati, Türkiye’dahi, Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde son 20 yılda yapılan yatırımlara değinirken, zaman mega altyapı projelerini nazik oranda tamamlamış, savunma sanayisindeki yerlilik oranını yüzdelik 20’lerden yüzde 80’lere taşımış, dünya siyasetinde mühim ayrımsız aktör konumuna gelmiş hayatiyetli bire bir Türkiye bulunduğunu kaydetti.

Artık vaktin “Türkiye Yüzyılı’nı düz yazı ika vakti” olduğunu tamlayan Bitkisel, bu yolda karşılarına makule sorunların çıkacağını yahut çıkartılmak amacıyla çeşitli mahfiller aracılığıyla hususi çabalar gider edileceğini söyledi. Bitkisel, “Ancak bizler, 20 yıl süresince lacerem ki temas zorluğu aşmasını ve gelişigüzel krizi bir kalkınma fırsatına çevirmeyi başardıysak hep birlikte gene aynı anlayışla ilerlemeye bitmeme edeceğiz.” dedi.

Nebati, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Türkiye Yüzyılı’nın inşasında, sermaye piyasalarımızın rastgele geçen aktarılma gelişmesi amacıyla hız gösteren sizlerin de makro roller ödeme edeceğinize inancım tamdır. Hesabınızı, kitabınızı Türkiye Yüzyılı’na, büyüyen Türkiye’ye, maksat büyüklük Türkiye’ye bakarak yapın. Zihinsel dünyanızı lütfen değiştirin. Gelişigüzel makule potansiyeli taşımaya hazırız. Kâfi kim inanalım. İnandığımız andan itibaren hep sorunların üstesinden geliyoruz.”

Küşat konuşmalarının arkası sıra Icra Vekili Bitkisel’ye çocuk sertifikası ve günün anısına çeşitli hediyeler takdim edildi.

Share: