285 maden sahası eksiltme edilecek

Erke ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Eroin ve Petrol İşleri Umumi Müdürlüğünce (MAPEG) 285 beyaz zehir sahası tenkis edilecek.

MAPEG’in konuya ilgili ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna bakarak, 285 beyaz zehir sahası tutkun öneri ve açık artırma usulüyle ihale edilecek.

İhalesi yapılacak sahalara ilişkin bilgiler, ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren bildirme az 15 zaman süreyle MAPEG’in internet sitesinden duyurulacak.

Sahalar için referans belgeleri ilan edilen tarihlerde 09.00-09.30 saatleri ortada Eroin ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Atilla Şinasi Özdemir Konferans Salonu’nda İhale Komisyonu’na aracısız teslim edilecek. Sefer yahut özge yollardan yapılan başvurular batıl sayılacak.

İhale teminatı, taban ihale bedelinden ve ilişkin reaktif teklif bedelinin yüzde 20’sinden beş altı olamayacak.

Share: